เปลี่ยนแปลงอีเมล

  1. เข้าสู่ระบบหน้าบัญชีของคุณ
  2. คลิกแก้ไขโปรไฟล์
  3. ในส่วนอีเมล ให้ป้อนอีเมลใหม่ของคุณ
  4. ยืนยันรหัสผ่านของคุณ
  5. คลิกบันทึกโปรไฟล์

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย! ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังทั้งอีเมลเก่าและอีเมลใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้ อาจเป็นเพราะคุณลงทะเบียนด้วย Facebook ซึ่งหมายความว่าบัญชี Spotify ของคุณได้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Facebook และจะไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลดังกล่าวใน Spotify ได้ 

หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับ Spotify ต่อ เราแนะนำให้สร้างบัญชีใหม่โดยไม่เชื่อมโยงกับ Facebook หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูฉันต้องการใช้ Spotify โดยไม่เชื่อมต่อกับ Facebook

เราอนุญาตให้สร้างบัญชี Spotify ได้หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งอีเมล หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ แสดงว่าคุณมีบัญชีที่ใช้อีเมลที่ป้อนนั้นแล้ว

หากต้องการเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่แล้ว:

  1. ออกจากระบบ
  2. ป้อนที่อยู่อีเมลลงในแบบฟอร์มรีเซ็ตรหัสผ่าน

จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน

อัปเดตล่าสุด: 16 พฤศจิกายน, 2018