Inaktiverade konton

Om du får ett e-postmeddelande eller felmeddelande om att ditt konto har inaktiverats beror det troligtvis på en av anledningarna nedan.

Misstänkt bedräglig aktivitet

Om vi upptäcker möjlig bedräglig aktivitet på ditt konto, eller något annat som strider mot våra villkor, inaktiverar vi kontot.

Återbetalningar

En återbetalning innebär att någon begär tillbaka en betalning till Spotify via sin bank, sitt kreditkortsföretag eller sin betaltjänst online (som PayPal).

Detta inaktiverar det konto som återbetalningen skedde på och ändrar det till gratisversionen av Spotify.

  • När det gäller onlinepresentkort inaktiveras enbart det konto på vilket presentkortet köptes och presentkortet återkallas (så att det inte kan lösas in). Om presentkortet redan har lösts in på ett annat konto får det kontot ett e-postmeddelande där det står att en återbetalning har utfärdats och att kontot inte har Premium längre.
  • För Premium Family är det endast planhanterarens konto som inaktiveras. Alla andra konton förblir aktiverade, men går över till gratisversionen av Spotify.

Hur får jag tillbaka mitt konto?

Om du tror att det skett ett missförstånd kan du kontakta oss.

Obs! Du kan behöva bevisa att du är ägaren till kontot, eller uppge köp‑ eller betalningsuppgifter. Därför är det bra om du har den informationen till hands.

Liknande artiklar

Var den här artikeln till hjälp?