Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Zasady społeczności Spotify for Podcasters

Naszą misją w Spotify jest demokratyzacja medium dźwięku. Chcemy tworzyć platformę, na której każda osoba będzie mogła przedstawić światu swój własny, wyjątkowy punkt widzenia i opowiedzieć swoją historię.

Nie znaczy to jednak, że wszelkiego rodzaju treści są u nas mile widzialne.

Poniżej znajdziesz listę wytycznych dotyczących treści tworzonych w Spotify for Podcasters, które opracowaliśmy z myślą o komforcie i bezpieczeństwie każdego użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnych treści, które naszym zdaniem naruszają obowiązujące wytyczne, Politykę treści Spotify lub nasze Warunki świadczenia usług. Pamiętaj również, że z czasem obowiązujące zasady mogą ulec zmianie.

Treści nienawistne

Nie zezwalamy na publikowanie treści, które nawołują do przemocy i nienawiści wobec konkretnych osób lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe i etniczne, religię, tożsamość i ekspresję płciową, płeć, narodowość, orientację seksualną, status weterana, wiek, niepełnosprawność lub inną cechę, która może być przyczyną systemowej dyskryminacji lub marginalizacji.

Zabronione jest między innymi:

 • wychwalanie przemocy wobec konkretnych osób lub grup ze względu na cechy wymienione powyżej,
 • negowanie człowieczeństwa innych osób lub grup, przekonywanie innych do podzielania tego poglądu oraz nienawiści wobec tych osób lub grup ze względu na cechy wymienione powyżej,
 • gloryfikowanie obrazów lub symboli związanych z grupami szerzącymi nienawiść,
 • twierdzenie, że dana grupa osób jest predysponowana do wyrządzania rzeczywistej szkody,
 • promowanie supremacyjnych poglądów,
 • promowanie teorii rewizjonistycznych związanych z ludobójstwem.

Niebezpieczne treści

Nie nakłaniaj innych osób do jakichkolwiek czynności, które mogłyby przyczynić się do poważnych uszkodzeń zdrowia fizycznego tej lub jakiejkolwiek innej osoby. Obejmuje to między innymi niebezpieczne wyzwania, samobójstwo i/lub zachowania autodestrukcyjne.

Brutalne lub graficzne treści

Nie zezwalamy na publikację treści, które zawierają graficzne lub nieuzasadnione przedstawienia przemocy, makabrę lub inne szokujące elementy.

Zabronione jest między innymi:

 • przedstawiania drastycznych aktów przemocy lub nadużyć,
 • odrażające przedstawiania poważnych urazów lub obrażeń ciała.

Nękanie lub cyberprzemoc

Nie zezwalamy na nękanie innych użytkowników Spotify for Podcasters. Obejmuje to na przykład:

 • udostępnianie, grożenie udostępnieniem lub nakłanianie do udostępniania prywatnych danych innych osób bez ich zgody,
 • wielokrotne kierowanie do kogoś propozycji o charakterze seksualnym.

Treści o charakterze seksualnym

Należy unikać publikacji materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym, takich jak:

 • pornografia lub podobnego rodzaju przedstawienia aktów seksualnych mające na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych,
 • przedstawienia lub opisy narządów płciowych lub nagości mające na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych,
 • promowanie motywów seksualnych związanych z gwałtem, kazirodztwem lub zoofilią.

Treści naruszające prawo

Chronimy własność intelektualną twórców, aby można było ich sprawiedliwie wynagradzać za pracę. Wszelkie treści przesyłane do Spotify bez zgody posiadacza praw mogą zostać usunięte. Ta sama zasada dotyczy treści, które naruszają znaki towarowe innych osób lub podmiotów. Jeśli w swojej muzyce korzystasz z sampli, upewnij się najpierw, że masz zgodę właściciela na ich użycie.

Treści nielegalne

Wymagamy, aby dostawcy treści przestrzegali obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym regulacji wydanych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”) oraz niemieckie​Federalne Biuro ds. Monitorowania Mediów Szkodliwych dla Młodzieży („BPjM”). Wszelkie treści, które naruszają lokalne prawo, mogą zostać usunięte, a my możemy wstrzymać powiązane płatności, jeśli takie treści podlegają karom.

Podszywanie się pod inne osoby

Nie publikuj treści, które mogą błędnie sugerować lub sugerują, że jesteś kimś innym. Dotyczy to udawania innych osób lub podszywania się pod nie, a także fałszywego poświadczania związku z daną osobą, marką lub organizacją.

Spam

Jakakolwiek forma spamu jest niedozwolona w usłudze Spotify for Podcasters. Jako spam uznawane są między innymi:

 • treści stworzone wyłącznie w celu optymalizacji SEO lub promocji produktu lub usługi,
 • masowe publikowanie identycznych lub prawie identycznych treści kierujących słuchaczy do potencjalnie szkodliwych witryn lub usług oraz naruszających nasze wytyczne monetyzacji.

Oszustwa związane z monetyzacją

Korzystanie z naszych usług monetyzacji w nieuczciwy sposób może skutkować zakazem korzystania z funkcji monetyzacji, usunięciem konta lub zakazem korzystania z platformy.

Jako oszustwa związane z monetyzacją uznawane są między innymi:

 • korzystanie z karty płatniczej należącej do kogoś innego w celu generowania przychodów w ramach programu Wsparcie od słuchaczy,
 • aktywne zwiększanie liczby odtworzeń w celu zwiększenia częstotliwości emisji reklam i nieuczciwego generowania przychodów,
 • angażowanie osób trzecich do generowania fałszywych przychodów w ramach programów Wsparcie od słuchaczy lub Subskrypcji podcastów.

Kontrola treści

Jeżeli jakieś treści naruszają według Ciebie powyższe wytyczne, możesz je zgłosić, kontaktując się z nami bezpośrednio. Po otrzymaniu zgłoszenia przeanalizujemy treści i podejmiemy odpowiednie działania, jeżeli stwierdzimy naruszenie. Jeżeli uważasz, że jakieś treści naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, odwiedź tę stronę.

Powtarzające się przypadki naruszania naszych zasad dotyczących zabronionych treści mogą skutkować utratą dostępu do platformy Spotify.

Czy ten artykuł był pomocny?