Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Dostęp do Discovery Mode w Spotify for Artists

Discovery Mode jest obecnie w wersji beta. Usługa jest dostępna jedynie dla wybranych wykonawców. Pracujemy nad tym, by udostępnić to narzędzie większej liczbie zespołów.

Zakładka Discovery Mode pojawi się w sekcji Zakładka Kampanie Kampanie Twojego profilu Spotify for Artists, jeśli możesz korzystać z tej funkcji.

Uwaga: zakładkę Kampanię widzą tylko członkowie zespołu wykonawcy z uprawnieniami administratora i redaktora.

Discovery Mode jest dostępne w Spotify for Artists dla zespołów wykonawców spełniających wszystkie poniższe wymagania:

  • co najmniej 3 utwory, które spełniają wymagania określone poniżej;
  • co najmniej 25 000 słuchaczy w miesiącu – naszym zdaniem optymalnej liczby odbiorców dla zapewnienia największej skuteczności kampanii Discovery Mode.
  • masz zespół z aktywnym kontem w Spotify for Artists zarejestrowanym w jednym z poniższych krajów. Dowiedz się, jak ustawić kraj rozliczenia zespołu

Wymagania dotyczące utworów

Kampanie Discovery Mode można utworzyć w przypadku następujących utworów:

  • licencjodawca odpowiada za dystrybucję utworu (obecnie Amuse, CD Baby, CmdShft, Dance All Day, DistroKid, EmuBands, Horus Music, Stem, UnitedMasters, Venice Music oraz Vydia);
  • utwór został opublikowany w Spotify co najmniej 30 dni wcześniej;
  • utwór został odtworzony ze źródeł objętych Discovery Mode w ciągu ostatnich 7 dni. Dowiedz się więcej o źródłach Discovery Mode

Wymagania powiązane z usługą Discovery Mode będą aktualizowane w miarę rozwoju usługi. Szczegółowe informacje na ten temat będziemy udostępniać na bieżąco.

Uzyskiwanie dostępu

Jeśli reprezentujesz wytwórnię lub dystrybutora i chcesz tworzyć Discovery Mode na kontach wielu zespołów, skontaktuj się ze swoim doradcą klienta w Spotify.

Potrzebujesz jeszcze pomocy?

Dowiedz się, jak działa Discovery Mode i w jaki sposób wykonawcy wykorzystują to narzędzie do promowania nowych wydań oraz poszerzania grona odbiorców.

Skontaktuj się z nami przez naszą stronę (wybierz opcję Promotion and pitching > Discovery Mode).

Czy ten artykuł był pomocny?