Zarządzaj swoim kontem Spotify bez problemu

Prywatność, rozliczenia i Twoje dane w jednym miejscu.

Spotify na urządzeniach Google

Steruj muzyką głosem z Google Home i Google Nest.

Połącz Spotify z Google

Pamiętaj: upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi, co urządzenie Google.

 1. Pobierz i otwórz aplikację Google Home.
 2. Dotknij Konto w prawym górnym rogu.
 3. Sprawdź, czy wyświetlane konto Google jest połączone z Twoim urządzeniem Google Home lub Google Nest. Aby zmienić konto, dotknij innego konta lub Dodaj kolejne konto.
 4. Po powrocie do ekranu głównego, dotknij + w lewym górnym rogu, a następnie Muzyka i dźwięk.
 5. Wybierz Spotify i Połącz konto, a następnie Zaloguj się do Spotify.

A teraz poproś Google o odtworzenie czegoś, np. „OK Google, odtwórz Odkryj w tym tygodniu".

Wskazówka: aplikacją Spotify na urządzeniu Android możesz sterować również za pomocą Asystenta Google.

Znajdź polecenia głosowe na stronie pomocy Google.

Ustaw Spotify jako domyślny odtwarzacz

Nie będzie wtedy potrzeby dodawać "w Spotify" do każdej komendy głosowej.

Google Home pyta o to, gdy odtwarzasz muzykę. Wystarczy wtedy odpowiedzieć „Tak”.

Aby ręcznie ustawić Spotify jako domyślny odtwarzacz:

 1. W aplikacji Google Home wybierz Konto w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Dotknij Ustawienia.
 3. Dotknij opcji Muzyka w usługach.
 4. Wybierz Spotify, aby ustawić tę aplikację jako domyślny odtwarzacz muzyki dla Google Home.

Dodaj kilka kont Spotify

Możesz użyć Google Voice Match, by dodać więcej kont Google na urządzeniu, a następnie możesz je połączyć z kilkoma kontami Spotify.

Możesz też odłączyć obecne konto Spotify i dodać kolejne:

 1. W aplikacji Google Home wybierz Konto w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Dotknij Ustawienia.
 3. Dotknij opcji Muzyka w usługach.
 4. Wybierz ROZŁĄCZ.
 5. Połącz nowe konto Spotify z urządzeniem.
Czy ten artykuł był pomocny?