Zarządzaj swoim kontem Spotify bez problemu

Prywatność, rozliczenia i Twoje dane w jednym miejscu.

Spotify a Bixby

Dotyczy: Samsung Galaxy Note8, S8 i nowsze.

Steruj odtwarzaniem muzyki w Spotify za pomocą komend głosowych w aplikacji Bixby na urządzenia Samsung.

Łączenie Spotify z Bixby

  1. Naciśnij klawisz Bixby (przycisk z boku telefonu Samsung), aby otworzyć stronę główną asystenta Bixby.
    Uwaga: jeżeli Twój model telefonu nie ma przycisku przypisanego do Bixby, wciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania ekranu, aby włączyć Bixby Voice.
  2. Powiedz na przykład „Play music” („Odtwórz muzykę”). Bixby poprosi o zgodę na połączenie z aplikacją Spotify.
  3. Dotknij ZEZWALAJ, aby połączyć Bixby ze Spotify.

Możesz teraz poprosić Bixby o włączenie muzyki, np. „Play my Discover Weekly”.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę pomocy technicznej Bixby.

Czy ten artykuł był pomocny?