Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Zmiana zdjęcia profilowego

Dobierz do swojego konta Spotify idealne zdjęcie!

Swoje zdjęcie na profilu Spotify możesz w dowolnej chwili zmienić.   

  1. Kliknij swoją nazwę użytkownika Spotify w prawym górnym rogu aplikacji na komputer. 
  2. Ustaw kursor myszy na obecnym zdjęciu profilowym i kliknij Zmień.
  3. Wybierz zdjęcie (musi mieć format .jpeg, i maksymalny rozmiar 4 MB).

Pamiętaj: upewnij się, że wybrany obraz nie narusza praw autorskich, znaków towarowych lub praw osobistych do obrazów. Więcej informacji znajdziesz w wytycznych dotyczących obrazówplaylist. 

Potrzebujesz pomocy?

  1. Ustaw kursor na obecnym zdjęciu profilowym i kliknij Zmień.
  2. Kliknij Usuń

Nie widzisz opcji Usuń?

Jeśli konto Spotify zostało połączone z kontem na Facebooku, domyślnym zdjęciem profilowym będzie zdjęcie profilowe z Faceboka. Możesz albo postępować zgodnie ze wskazówkami, aby zmienić zdjęcie profilowe albo rozłączyć się z Facebookiem, aby zupełnie je usunąć.

  1. W prawym górnym rogu aplikacji na komputer kliknij Ustawienia
  2. W obszarze Społecznościowe kliknij opcję ROZŁĄCZ SIĘ Z FACEBOOKIEM

Zmiany wkrótce pojawią się na Twoim koncie.

Uwaga: jeśli konto zostało utworzone przez Facebooka, nie będzie możliwe usunięcie zdjęcia z Facebooka. Więcej informacji w artykule Chcę korzystać z serwisu Spotify bez połączenia z Facebookiem.

Twoje konto prawdopodobnie jest połączone z Facebookiem. Aby odnowić połączenie i przywrócić zdjęcie profilowe z Facebooka do profilu w Spotify, wyloguj się i zaloguj ponownie

Ostatnia aktualizacja 27 czerwca, 2018