Zarządzaj swoim kontem Spotify bez problemu

Prywatność, rozliczenia i Twoje dane w jednym miejscu.

Wytyczne dotyczące obrazów profilowych i okładek playlist

Możesz personalizować Spotify, tworząc własne okładki i opisy playlist oraz wstawiając własne zdjęcie profilowe.

Treści naruszające Warunki korzystania ze Spotify zostaną usunięte.

Nie można też przesyłać żadnych obrazów, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa osobiste do obrazów, co wyjaśniono szczegółowo poniżej:

  • Prawa autorskie – w większości krajów i regionów oryginalne utwory i dzieła twórców (książki, utwory muzyczne, dzieła sztuki itd.) są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie z zasady nie chronią pomysłów ani faktów, ale w niektórych przypadkach chronią oryginalne słowa czy obrazy wykorzystane do wyrażenia konkretnych pomysłów. Więcej informacji na temat praw autorskich w poszczególnych krajach i regionach można znaleźć w globalnym katalogu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
  • Znak towarowy - znak towarowy to słowo, slogan, symbol lub projekt (logo, nazwa marki/firmy), które wyróżniają produkty/usługi jednej jednostki na tle produktów/usług innego podmiotu. Przepisy dotyczące znaków towarowych mają na celu zapobieganie dezorientacji klienta, co do pochodzenia usługodawcy.
  • Wizerunek osobisty - dobra osobiste lub prawa do wizerunku chronią jednostki przed nieupoważnionym wykorzystaniem ich imienia i nazwiska, wizerunku, tożsamości lub podobieństwa w celach publicznych lub komercyjnych. Innymi słowy nie należy wstawiać czyjegoś zdjęcia bez zgody tej osoby.

Czy ten artykuł był pomocny?