Kun je niet vinden wat je zoekt?

Communityrichtlijnen van Spotify for Podcasters

Bij Spotify zien we het als onze missie om iedereen audio te laten maken. We willen een platform zijn waar uiteenlopende meningen en perspectieven met de wereld kunnen worden gedeeld.

Maar dat wil niet zeggen dat alles geoorloofd is op ons platform.

Hieronder vind je een overzicht met richtlijnen voor het maken van inhoud op Spotify for Podcasters. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat iedereen een veilige en leuke ervaring heeft. Wij behouden ons het recht voor inhoud te verwijderen waarvan wij denken dat deze in strijd is met onze richtlijnen, de regels van het Spotify-platform of onze Servicevoorwaarden. Vergeet ook niet dat ons beleid na verloop van tijd kan veranderen.

Haatdragende inhoud

We staan geen inhoud toe die aanzet tot geweld of haat jegens een persoon of groep mensen op basis van ras, religie, genderidentiteit of -expressie, geslacht, etniciteit, nationaliteit, seksuele geaardheid, veteranenstatus, leeftijd, handicap of andere kenmerken die verband houden met systemische discriminatie of marginalisering.

Voorbeelden van wat je moet vermijden:

 • Het prijzen van geweld tegen groepen op basis van de hierboven genoemde kenmerken
 • Anderen aanmoedigen te geloven dat een persoon of groep onmenselijk is of het verdient om gehaat te worden op basis van de bovenstaande kenmerken
 • Het verheerlijken van afbeeldingen en symbolen die worden geassocieerd met haatgroepen
 • Claims dat een groep geneigd is om offline schade aan te brengen
 • Het promoten van suprematistische overtuigingen
 • Het bevorderen van revisionistische theorieën over genocide

Gevaarlijke inhoud

Moedig anderen niet aan om iets te doen dat henzelf of iemand anders ernstig lichamelijk letsel kan toebrengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gevaarlijke uitdagingen of daden die verband houden met zelfmoord en/of zelfbeschadiging.

Gewelddadige of expliciete inhoud

We staan geen inhoud toe met expliciete of zinloze afbeeldingen van geweld, bloedvergieten of andere schokkende elementen.

Voorbeelden van wat je moet vermijden:

 • Expliciete afbeeldingen van geweld of misbruik
 • Gruwelijke afbeeldingen van ernstig lichamelijk letsel of trauma

Intimidatie of cyberpesten

Intimidatie is niet toegestaan op Spotify for Podcasters. Voorbeelden zijn:

 • Zonder toestemming van de desbetreffende persoon iemands persoonlijke gegevens delen, dreigen om te delen of anderen aanmoedigen deze te delen
 • Herhaaldelijk ongewenste seksuele toenadering zoeken tot iemand

Seksueel expliciete inhoud

Vermijd inhoud die seksueel expliciet materiaal bevat, zoals:

 • Pornografie en andere soortgelijke grafische voorstellingen van seksuele handelingen met het oog op seksuele bevrediging
 • Voorstellingen of beschrijvingen van genitaliën of naaktheid met het oog op seksuele bevrediging
 • Het bepleiten of verheerlijken van seksuele thema's die verband houden met verkrachting, incest of bestialiteit

Inbreukmakende inhoud

We beschermen het intellectuele eigendom van makers, zodat ze een eerlijke vergoeding kunnen krijgen voor hun werk. Alle content die zonder toestemming van de rechthebbende aan Spotify wordt geleverd kan worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor inhoud die inbreuk maakt op de handelsmerken van anderen. Als je samples in je muziek gebruikt, zorg er dan eerst voor dat je toestemming hebt van de eigenaar.

Illegale inhoud

We eisen van aanbieders van content dat ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de regelgeving voor content van het Amerikaanse bureau van Foreign Assets Control (OFAC) en van de Duitse ​ Bundesprüfstelle für die jugendgefährdende Medien (BPjM). Alle content in strijd met plaatselijke wetgeving kan worden verwijderd en we kunnen gerelateerde betalingen inhouden als die content onderhevig is aan sancties.

Imitatie

Vermijd inhoud waarin iemand zich voordoet als iemand anders op een manier die bedoeld is om misleidend te zijn of in gevallen die als misleidend kunnen worden opgevat. Hieronder valt het zich voordoen als een andere persoon of het imiteren van een andere persoon, of het onjuist voorstellen van je band met een persoon, merk of organisatie.

Spam

Op Spotify for Podcasters is geen enkele vorm van spam toegestaan. Spam omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Inhoud die uitsluitend is gemaakt om de SEO te verbeteren of een product of dienst te promoten
 • Het massaal publiceren van identieke of niet van elkaar te onderscheiden inhoud die luisteraars naar potentieel schadelijke websites of diensten leidt of ons beleid voor het verdienen van geld schendt

Fraude bij geld verdienen

Het frauduleus gebruik van onze functies voor het verdienen van geld kan ervoor zorgen dat je account wordt verwijderd of dat je wordt uitgesloten van het platform en het verdienen van geld.

Fraude met betrekking tot geld verdienen omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het gebruik van creditcards waarvan je niet de eigenaar bent om op frauduleuze manier geld te verdienen met Steun van luisteraars
 • Het overdrijven van het aantal keren dat een podcast is afgespeeld om het aantal reclameweergaven te verhogen en op frauduleuze manier geld te verdienen
 • Het inschakelen van een derde partij om geld te verdienen met niet-authentieke Steun van luisteraars of betaalde abonnementen

Naleving

Je kunt inhoud die volgens jou in strijd is met deze richtlijnen melden door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Zodra we je melding hebben ontvangen, beoordelen we de inhoud en ondernemen we actie als er sprake is van schendingen. Ga naar deze pagina voor claims met betrekking tot inhoud waarvan je denkt dat deze inbreuk maakt op je intellectuele-eigendomsrechten.

Herhaaldelijke schendingen van ons beleid inzake verboden inhoud kunnen ertoe leiden dat je de toegang tot het Spotify-platform kwijtraakt.

Was dit artikel nuttig?