Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Nhạc của tôi đi đâu rồi?

Nếu bạn phát hiện điều gì bạn đã theo dõi hay lưu biến mất khỏi Nhạc của bạn / Thư viện, đừng lo lắng! Đây là một số nguyên nhân phổ biến. 

Nội dung đã bị xóa khỏi Spotify

Có thể thỏa thuận cấp phép với nghệ sĩ/hãng thu âm, hoặc chính chủ sở hữu nội dung, đã thay đổi. Điều này có thể dẫn đến việc nội dung bị xóa trong khi các thỏa thuận mới đang được thương lượng. Tìm kiếm nhanh sẽ cho biết nếu nội dung đó vẫn còn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem điều này

Nhạc của bạn / Thư viện đã đạt giới hạn

Có thể bạn đã đạt giới hạn lưu. Mỗi tài khoản có thể lưu tới 10.000 bài hát trong Nhạc của bạn /Thư viện. Lưu album cũng tính vào giới hạn này dưới hình thức tổng số lượng các bản nhạc + 1. 

Đạt giới hạn này thì bạn sẽ không thể lưu thêm nội dung được nữa. Bạn có thể kiểm tra số lượng bài hát hiện được lưu trong Nhạc của bạn / Thư viện thông qua ứng dụng máy tính:

  • Đi tới các Bài hát nằm dưới Nhạc của bạn.
  • Chọn tất cả. 
    • Cmd+A (Mac)
    • Ctrl+A (Windows)
  • Nhấp vào để kéo (số sẽ xuất hiện bên cạnh con trỏ của bạn).​

Mẹo: Bạn có thể giải phóng không gian bằng cách xóa nội dung hiện có khỏi Nhạc của bạn/Thư viện. Ngoài ra, không có giới hạn số lượng playlist bạn có thể tạo/theo dõi, do vậy thay vào đó bạn có thể di chuyển một số nội dung đã lưu vào playlist.

Nội dung được lưu trên tài khoản sai

Có thể bạn vô tình lưu nội dung vào Nhạc của bạn / Thư viện trên một tài khoản Spotify khác mà bạn có. Đảm bảo bạn đăng nhập chính xác, hoặc xem hướng dẫn tìm kiếm bất kỳ tài khoản kháccủa chúng tôi.