Tôi không tìm thấy nội dung nào đó trên Spotify

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm nội dung mà bạn đã tải xuống để nghe offline, hãy xem phần Tôi cần trợ giúp với nội dung tải xuống của mình.

Bạn không tìm thấy bài hát hay podcast nào đó?

Chúng tôi muốn Spotify hội tụ tất cả nhạc và podcast trên thế giới. Tuy nhiên, nội dung sẵn có có thể khác nhau theo thời gian và tùy theo quốc gia, phụ thuộc vào việc chủ sở hữu bản quyền có cho phép hay không.

Ngày nào chúng tôi cũng thêm nội dung mới vào Spotify. Do đó, nếu hôm nay bạn không tìm thấy thứ mình cần, thì rất có thể bạn sẽ thấy chúng xuất hiện (hoặc tái xuất) vào ngày mai đấy!

Bạn không tìm thấy nội dung đã lưu?

Nếu bạn không tìm thấy nội dung đã thích hoặc theo dõi trong Thư viện, hãy tham khảo một số nguyên nhân sau đây:

  • Việc thích một album không tự động thích tất cả các bài hát của album đó. Nếu bạn muốn thích tất cả các bài hát trong album, hãy nhấn / trên album đó rồi chọn Thích tất cả bài hát.
  • Khi bạn thích một bài hát, album hoặc nghệ sĩ của bài hát đó sẽ không được thêm vào Thư viện nhưng có thể sẽ xuất hiện trong mục Được đề xuất cho các phần Nghệ sĩAlbum trong Thư viện.
  • Nếu bạn không tìm thấy playlist đã lưu, thì có thể người tạo playlist đó đã xóa playlist hoặc đóng tài khoản của họ, tức là bạn không thể sử dụng playlist đó nữa.
  • Kiểm tra xem bạn có vô tình ẩn nội dung nào đó bằng bộ lọc hay không.
  • Bạn đã thích hơn 10.000 bài hát? Nếu đã đạt giới hạn này, thì bạn sẽ nhận được thông báo cảnh báo. Bạn có thể giải phóng dung lượng bằng cách bỏ thích các bài hát hoặc di chuyển chúng sang một playlist khác.
  • Bạn cần có kết nối Internet đang hoạt động để thêm nội dung vào Thư viện. Kiểm tra kết nối Internet của bạn rồi thử lưu lại.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nếu không tìm thấy bất kỳ nội dung nào bạn đã thích hoặc theo dõi trong Thư viện, thì có thể bạn đã đăng nhập vào nhầm tài khoản. 

Hãy thử đăng xuất rồi đăng nhập lại bằng bất kỳ địa chỉ email nào khác mà bạn có. Nếu bạn không thể đăng nhập vào tài khoản khác, hãy xem sự cố khi đăng nhập.

Nếu bạn lo rằng người khác đã chiếm quyền truy cập vào tài khoản của bạn, hãy yêu cầu trợ giúp tại đây.

Điều này có nghĩa là nội dung không sử dụng được nữa. Việc này có thể xảy ra nếu các thỏa thuận cấp phép với nghệ sĩ/hãng thu âm hay chủ sở hữu quyền đã thay đổi. Chúng tôi hy vọng nội dung sẽ sớm xuất hiện lại.

Lần cập nhật gần đây nhất: 21 Tháng 4, 2020