Cài đặt lại Spotify

Cài đặt lại giúp đổi mới ứng dụng, giải quyết nhiều vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải.

Lưu ý: Bất kỳ playlist offline nào cũng phải tải xuống lại sau khi cài đặt lại.

MAC

 1. Nhấp vào Spotify trong thanh menu sau đó Quit Spotify (Thoát Spotify).
 2. Mở Finder  (Trình tìm kiếm) sau đó nhấp vào Go > Library  (Đi đến > Thư viện) trong thanh menu. (Bạn có thể cần giữ phím Alt nếu không nhìn thấy Library  (Thư viện)).
 3. Mở Cache và xóa thư mục com.spotify.Client .
 4. Nhấp vào mũi tên quay lại .
 5. Mở Application Support  (Hỗ trợ Ứng dụng) và xoá thư mục Spotify  .
 6. Tải xuống và cài đặt Spotify.

WINDOWS

 1. Đóng Spotify.
 2. Nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).
 3. Nhấp vào Programs and Freatures (Chương trình và Tính năng).
 4. Chọn Spotify trong danh sách và nhấp vào uninstall (gỡ cài đặt).
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 6. Tải xuống và cài đặt Spotify.

WINDOWS 10

 1. Mở Spotify và nhấp vào File (tệp) trên thanh menu. Chọn Exit (Thoát).
 2. Nhấp vào nút Start (Khởi động). Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Mở System (Hệ thống).
 4. Nhấp vào Apps & features (Ứng dụng & tính năng), sau đó chọn Spotify.
 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt). Nhấp vào Uninstall một lần nữa trong cửa sổ pop-up để xác nhận.
 6. Tải xuống và cài đặt Spotify từ Windows Apps store.
 1. Trên màn hình chủ, nhấp và giữ cho đến khi biểu tượng Spotify rung.
 2. Chạm vào dấu trên biểu tượng.
 3. Mở App Store sau đó tìm và cài đặt ứng dụng Spotify Music .
 1. Trên màn hình chủ, nhấp và giữ cho đến khi biểu tượng Spotify rung.
 2. Chạm vào dấu trên biểu tượng.
 3. Mở App Store sau đó tìm và cài đặt ứng dụng Spotify Music .

Android 6.0+  

 1. Đi tới Settings (Cài đặt) trên điện thoại của bạn.
 2. Chọn Apps (Ứng dụng).
 3. Tìm và nhấp vào Spotify trong danh sách các ứng dụng của bạn.
 4. Để cài đặt lại hoàn toàn ứng dụng, hãy nhấp vào Storage (Bộ nhớ) > Clear Data (Xóa dữ liệu).
 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 6. Mở Google Play và cài đặt ứng dụng Spotify Music.

Các thiết bị Android đời cũ hơn

 1. Đi tới Settings (Cài đặt) trên điện thoại của bạn.
 2. Chọn Applications (Ứng dụng), rồi Manage applications (Quản lý ứng dụng).
 3. Tìm và nhấp vào Spotify trong danh sách các ứng dụng của bạn.
 4. Nhấp vào Clear Data (Xóa dữ liệu).
 5. Để cài đặt lại hoàn toàn, hãy truy cập Storage (Bộ nhớ) > Android > Data (Dữ liệu) và xóa một thư mục có têncom.spotify.music.
 6. Mở Google Play và cài đặt ứng dụng Spotify Music.
Lần cập nhật gần đây nhất: 11 Tháng 2, 2019