Cài đặt lại Spotify

Việc cài đặt lại giúp đổi mới ứng dụng, khắc phục nhiều sự cố phổ biến mà bạn có thể gặp phải.

Lưu ý: Bạn sẽ cần tải xuống lại mọi playlist offline sau khi cài đặt lại.

MAC

 1. Nhấp vào Spotify trên thanh menu rồi nhấp vào Quit Spotify (Thoát Spotify).
 2. Mở Finder rồi nhấp vào Go > Library (Đi tới > Thư viện) trên thanh menu. (Bạn có thể cần giữ phím Alt nếu không nhìn thấy Library (Thư viện)).
 3. Mở Caches (Bộ nhớ cache) rồi xóa thư mục com.spotify.Client.
 4. Nhấp vào mũi tên quay lại.
 5. Mở Application Support (Hỗ trợ ứng dụng) rồi xóa thư mục Spotify.
 6. Tải xuống rồi cài đặt Spotify.

WINDOWS

 1. Đóng Spotify
 2. Chuyển đến Control Panel (Bảng điều khiển).
 3. Nhấp vào Programs and Features (Chương trình và tính năng).
 4. Chọn Spotify trong danh sách rồi nhấp vào uninstall (hủy cài đặt).
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 6. Tải xuống rồi cài đặt Spotify.

WINDOWS 10

 1. Mở Spotify rồi nhấp vào File (Tệp) trên thanh menu. Chọn Exit (Thoát).
 2. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu). Chọn Settings (Cài đặt).
 3. Mở System (Hệ thống).
 4. Nhấp vào Apps (Ứng dụng) rồi chọn Spotify.
 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt). Nhấp lại vào Uninstall (Gỡ cài đặt) trong cửa sổ bật lên để xác nhận.
 6. Tải xuống và cài đặt Spotify từ Cửa hàng ứng dụng của Windows.
 1. Trên màn hình chính, hãy nhấn và giữ biểu tượng Spotify cho đến khi biểu tượng đó rung.
 2. Nhấn vào ký hiệu X trên biểu tượng đó.
 3. Mở App Store rồi tìm kiếm và cài đặt ứng dụng Spotify Music.
 1. Trên màn hình chính, hãy nhấn và giữ biểu tượng Spotify cho đến khi biểu tượng đó rung.
 2. Nhấn vào ký hiệu X trên biểu tượng đó.
 3. Mở App Store rồi tìm kiếm và cài đặt ứng dụng Spotify Music.

Android 6.0+  

 1. Chuyển đến Settings (Cài đặt) trên điện thoại.
 2. Chọn Apps (Ứng dụng).
 3. Tìm và nhấn vào Spotify trong danh sách các ứng dụng của bạn.
 4. Để cài đặt lại hoàn toàn, hãy nhấn vào Storage > Clear Data (Bộ nhớ > Xóa dữ liệu).
 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 6. Mở Google Play và cài đặt ứng dụng Spotify Music.

Các thiết bị Android cũ hơn

 1. Chuyển đến Settings (Cài đặt) trên điện thoại.
 2. Chọn Applications (Ứng dụng) rồi chọn Manage applications (Quản lý ứng dụng).
 3. Tìm và nhấn vào Spotify trong danh sách các ứng dụng của bạn.
 4. Nhấn vào Clear Data (Xóa dữ liệu).
 5. Để cài đặt lại hoàn toàn, hãy chuyển đến Storage > Android > Data (Bộ nhớ > Android > Dữ liệu) rồi xóa thư mục có tên com.spotify.music.
 6. Mở Google Play và cài đặt ứng dụng Spotify Music.
Lần cập nhật gần đây nhất: 22 Tháng 8, 2019