Cài đặt lại Spotify

Việc cài đặt lại giúp đổi mới ứng dụng. Điều này khắc phục nhiều sự cố phổ biến mà bạn có thể gặp phải.

Lưu ý: Bạn cần tải lại tất cả nhạc và podcast đã tải xuống sau khi cài đặt lại ứng dụng.

Để cài đặt lại hoàn toàn, tốt nhất bạn nên xóa các thư mục chứa dữ liệu Spotify trước:  

 1. Thoát Spotify.
 2. Mở Finder.
 3. Nhấp vào Go (Đi) ở menu trên cùng rồi giữ phím Option/Alt ⌥ và chọn Library (Thư viện).
 4. Mở Caches (Bộ nhớ cache) rồi xóa thư mục com.spotify.Client.
 5. Nhấp vào mũi tên quay lại.
 6. Mở Application Support rồi xóa thư mục Spotify.

Sau đó, để cài đặt lại ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Finder.
 2. Chuyển đến mục Applications (Ứng dụng) trong menu thanh bên
 3. Tìm ứng dụng Spotify và kéo ứng dụng vào Trash (Thùng rác). Xóa sạch Thùng rác để xóa ứng dụng.
 4. Tải xuống rồi cài đặt Spotify.
 1. Đóng Spotify.
 2. Chuyển đến Control Panel (Panel điều khiển).
 3. Nhấp vào Programs and Features (Chương trình và Tính năng).
 4. Chọn Spotify trong danh sách rồi nhấp vào uninstall (gỡ cài đặt).
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 6. Tải xuống rồi cài đặt Spotify.

Windows 10

 1. Thoát Spotify.
 2. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu), sau đó chọn Settings (Cài đặt).
 3. Nhấp vào Apps (Ứng dụng), sau đó chọn Spotify.
 4. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt). 
 5. Tải xuống và cài đặt Spotify từ Microsoft Store.
 1. Nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng Spotify.
 2. Nhấn vào Delete App (Xóa ứng dụng), rồi chọn Delete (Xóa).
 3. Truy cập vào App Store và cài đặt ứng dụng Spotify.

Android 6.0 trở lên  

 1. Chuyển đến phần Settings (Cài đặt) trên điện thoại.
 2. Chọn Apps (Ứng dụng).
 3. Tìm và nhấn vào Spotify trong danh sách các ứng dụng của bạn.
 4. Để cài đặt lại hoàn toàn, hãy nhấn vào Storage (Bộ nhớ), sau đó nhấn vào Clear Data (Xóa dữ liệu).
 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 6. Truy cập vào Google Play và cài đặt ứng dụng Spotify.

Các thiết bị Android cũ hơn

 1. Chuyển đến phần Settings (Cài đặt) trên điện thoại.
 2. Chọn Applications (Ứng dụng) rồi chọn Manage applications (Quản lý ứng dụng).
 3. Tìm và nhấn vào Spotify trong danh sách các ứng dụng của bạn.
 4. Nhấn vào Clear Data (Xóa dữ liệu).
 5. Để cài đặt lại hoàn toàn, hãy chuyển đến Storage (Bộ nhớ) > Android > Data (Dữ liệu) rồi xóa thư mục có têncom.spotify.music.
 6. Truy cập vào Google Play và cài đặt ứng dụng Spotify.
Lần cập nhật gần đây nhất: 02 Tháng 4, 2020