Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Vấn đề về phát lại

Nếu bạn gặp vấn đề phát lại với Spotify (lặp lại, treo hoặc mất kết nối), có một số thao tác cơ bản bạn có thể thử để mọi thứ hoạt động bình thường trở lại. 

Chọn thiết bị của bạn dưới đây để biết thêm thông tin.