Báo cáo sự cố với nhạc

Nếu nhận thấy một bản nhạc hoặc album trên Spotify không phát đúng cách hoặc thông tin (tiêu đề, ảnh bìa, ngày phát hành) không chính xác, thì bạn có thể báo cáo cho chúng tôi:

 1. Xác nhận rằng nội dung bạn báo cáo không phải là dụng ý của nghệ sĩ hoặc sự cố với thiết bị hay kết nối:
 2. Nếu bạn vẫn cần báo cáo sự cố đó, hãy chuyển đến biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
 3. Chọn Báo cáo album/bản nhạc bị hỏng.
 4. Nhấp vào TÔI VẪN CẦN TRỢ GIÚP.
 5. Tìm URI của nội dung:
  1. Mở ứng dụng dành cho máy tính để bàn rồi chuyển đến bản nhạc/album/nghệ sĩ mà bạn muốn báo cáo.
  2. Nhấp vào  rồi chọn Chia sẻ.
  3. Nhấp vào Sao chép URI Spotify. Mã đó được sao chép vào khay nhớ tạm của bạn.
  4. Dán URI vào biểu mẫu gửi rồi điền thông tin chi tiết khác. 
   Lưu ý: URI có dạng như sau: spotify:track:4uLU6hMCjMI75M1A2tKUQC. URI này không giống với liên kết bắt đầu bằng open.spotify.com.
 6. Nhấp vào GỬI CÂU HỎI.

Dành cho nghệ sĩ

Hỏi ý kiến hãng thu âm hoặc nhà phân phối của bạn để giúp khắc phục sự cố với nhạc.

Lần cập nhật gần đây nhất: 17 Tháng 2, 2020