Đặt lại mật khẩu của bạn

Loài voi nhớ rất dai. Nhưng nếu không có trí nhớ tuyệt vời như vậy, thì đã có tùy chọn đặt lại mật khẩu.

 1. Đi tới đặt lại mật khẩu.
 2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào GỬI.
 3. Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email từ chúng tôi có tiêu đề "Đặt lại mật khẩu của bạn".
  Mẹo: Nếu bạn không thấy thư, hãy kiểm tra thư mục junk/spam hoặc bất kỳ thư mục lọc nào khác (ví dụ: Nếu dùng Gmail, bạn có thể xem trong tab Social (Xã hội) hoặc Promotions (Quảng cáo)).
 4. Nhấp vào liên kết Đặt lại mật khẩu trong email. Một trang web mới sẽ mở ra.
 5. Nhập mật khẩu mới của bạn vào cả hai trường và nhấp vào GỬI.
 6. Quay lại ứng dụng và đăng nhập bằng địa chỉ email bạn đã dùng để đặt lại mật khẩu và mật khẩu mới.

Không có tác dụng?

Nếu bạn thấy thông báo lỗi "Địa chỉ email bạn nhập không được liên kết với tài khoản Spotify", hãy thử lại các bước trên với bất kỳ địa chỉ email nào khác của bạn.

Mẹo: Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm các email gửi từ Spotify. Nếu bạn thấy email từ Spotify thì có thể có một tài khoản liên kết với địa chỉ email đó.

Nếu không có quyền truy cập vào địa chỉ email liên kết với tài khoản Spotify, bạn không thể đặt lại mật khẩu, vì thế bạn cần tạo tài khoản mới.

Nếu yêu cầu đặt lại mật khẩu đã được gửi đi thành công, nhưng bạn không tìm được email:  

 • Kiểm tra thư mục spam/junk.
 • Kiểm tra các thư mục lọc khác (ví dụ: nếu bạn dùng Gmail, email đó có thể trong tab Social (Xã hội) hoặc Promotions (Quảng cáo)).

Nếu không có quyền truy cập vào địa chỉ email liên kết với tài khoản Spotify, bạn không thể đặt lại mật khẩu, vì thế bạn cần tạo tài khoản mới.

Nếu bạn nhận được thông báo "liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã được sử dụng", hãy thử yêu cầu liên kết đặt lại mới và làm theo các bước sau nhưng không nhấp vào liên kết:

 1. Truy cập vào email đặt lại mật khẩu.
 2. Nhấp chuột phải vào liên kết Đặt lại mật khẩu và chọn Sao chép địa chỉ liên kết.
  Lưu ý: Nếu bạn vô tình nhấp vào liên kết trước khi thực hiện việc này, bạn sẽ phải yêu cầu liên kết mới.
 3. Truy cập vào trình duyệt web và mở cửa sổ riêng tư/ẩn danh.
 4. Dán liên kết vào thanh địa chỉ.
 5. Nhấn Enter và tiếp tục.

Lần cập nhật gần đây nhất: 25 Tháng 9, 2019