Tài khoản hiện đang được sử dụng ở nơi khác

Nếu bạn thấy thông báo tài khoản của mình được sử dụng ở nơi khác, có thể là bạn đã phát nhạc trên nhiều hơn một thiết bị. Bạn chỉ cần chọn thiết bị bạn hiện đang sử dụng.

Mẹo: Nếu bạn muốn phát nhạc từ thiết bị này sang thiết bị khác, như loa hoặc TV, hãy xem Spotify Connect.

Tôi không nhận ra một thiết bị đang sử dụng tài khoản của mình

Bạn có thể đã để tài khoản của mình ở trạng thái đăng nhập trên thiết bị của người khác. Nếu không thể tiếp cận thiết bị đó, bạn cần yêu cầu chủ thiết bị đăng xuất khỏi tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể đăng xuất từ xa trên trang tài khoản và để tăng cường bảo mật, bạn có thểđổi mật khẩu.

Lưu ý: Vì lý do bản quyền, bạn không thể nghe qua cùng một tài khoản trên nhiều hơn một thiết bị một lúc. Bạn không bao giờ chia sẻ thông tin tài khoản với bất kỳ ai khác.

Nếu bạn quan ngại ai đó đã chiếm quyền tài khoản của mình, hãy yêu cầu trợ giúp tại đây.

Lần cập nhật gần đây nhất: 28 Tháng 11, 2019