Tôi có thể sử dụng Spotify ở doanh nghiệp hay trường học của tôi được không?

Chúng tôi e rằng không thể sử dụng Spotify tại các nơi công cộng (như quán bar, nhà hàng, cửa hàng, trường học, v.v.). Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung cá nhân, phi thương mại, giải trí và khi đăng ký một tài khoản, bạn đã đồng ý và cam đoan rằng mình chỉ được sử dụng nội dung theo cách này.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Các Điều khoản & Điều kiệncủa chúng tôi.

Lần cập nhật gần đây nhất: 12 Tháng Mười Một, 2018