Chia sẻ nhạc, podcast và video

Kêu gọi tất cả những người tạo trào lưu! Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng chia sẻ lên các kênh xã hội của bạn và các dịch vụ nhắn tin khác, trực tiếp từ ứng dụng.

 1. Nhấp vào  trên nội dung bạn muốn chia sẻ, hoặc nhấp chuột phải vào đó. 
 2. Nhấp vào Chia sẻ.
 3. Chạm vào kênh mà bạn muốn chia sẻ. Bạn được chuyển hướng tới đó trong trình duyệt web của bạn, và tại đó bạn có thể đăng nhập.
 4. Thêm hoặc chỉnh sửa thông điệp nếu bạn muốn, và gửi!

Bạn cũng có thể:

 • Nhấp vào Sao chép Liên kết Bài hát để dán liên kết ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn.
 • Nhấp vào Sao chép Spotify URI để sao chép một mã bạn có thể sử dụng trong thanh tìm kiếm Spotify.
 • Nhúng mã vào clipboard của bạn bằng Sao chép Mã Nhúng.
 1. Nhấp chuột phải vào nội dung bạn muốn chia sẻ.
 2. Nhấp vào Sao chép Liên kết Bài hát/Playlist/Album.
 3. Một liên kết được sao chép vào clipboard của bạn để bạn có thể dán bất cứ nơi nào bạn muốn.

Chia sẻ bằng một Mã Spotify

Lưu ý: Spotify sẽ xin quyền truy cập vào máy ảnh ở điện thoại của bạn cho tính năng này. Tìm hiểu thêm về thông tin mà bạn chia sẻ với Spotify.

 1. Chạm vào  vào những gì bạn muốn chia sẻ. 
 2. Tìm mã bên dưới hình minh họa.
 3. Chia sẻ bằng một trong hai cách này:
 • Hãy để bạn của bạn quét mã bằng điện thoại của họ.
 • Chạm vào hình minh họa, chọn LƯU VÀO ẢNH và gửi cho bạn của bạn từ thư viện ảnh của bạn. Họ chỉ cần quét để nghe.

Để tải mã Spotify độ phân giải cao, hãy truy cập spotifycodes.com

Quét một Mã Spotify

Để phát từ một mã Spotify:

 1. Chạm vào Tìm kiếm   trên trình đơn ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào camera .
 3. Nếu bạn chưa cho phép Spotify truy cập vào máy ảnh của mình, hãy chạm vàoQUÉT, rồi OK.
 4. Hướng máy ảnh vào một Mã Spotify hoặc, nếu bạn đã lưu hình ảnh mã vào bộ sưu tập ảnh của điện thoại của mình, bạn có thể nhấp vào CHỌN TỪ HÌNH ẢNH.

Các cách chia sẻ khác

 1. Chạm vào  những gì bạn muốn chia sẻ. 
 2. Chạm vào Chia sẻ.
 3. Chạm vào các kênh mà bạn muốn chia sẻ. Chạm vào Thêm để chia sẻ với các ứng dụng nhắn tin và ứng dụng chia sẻ tệp khác có sẵn trên điện thoại của bạn. Hoặc chọn Sao chép Liên kết để dán liên kết vào bất cứ nơi nào bạn muốn.
 1. Chạm  vào những gì bạn muốn chia sẻ.
 2. Chạm vào Chia sẻ.
 3. Chạm vào các kênh mà bạn muốn chia sẻ. Chạm vào Thêm để chia sẻ với các ứng dụng nhắn tin và ứng dụng chia sẻ tệp khác có sẵn trên điện thoại của bạn. Hoặc chọn Sao chép Liên kết để dán liên kết vào bất cứ nơi nào bạn muốn.

Chia sẻ bằng một Mã Spotify

Lưu ý: Spotify sẽ xin quyền truy cập vào máy ảnh ở điện thoại của bạn cho tính năng này. Tìm hiểu thêm về thông tin mà bạn chia sẻ với Spotify.

 1. Chạm  vào những gì bạn muốn chia sẻ. Hoặc chỉ cần nhấp và giữ cho đến khi các tùy chọn bật lên.
 2. Tìm mã bên dưới hình minh họa.
 3. Chia sẻ một trong số hai cách này:
 • Hãy để bạn của bạn quét mã bằng điện thoại của họ.
 • Chụp ảnh màn hình và gửi cho bạn của bạn từ thư viện ảnh của bạn. Họ chỉ cần quét để nghe.

Để tải mã Spotify độ phân giải cao, hãy truy cập spotifycodes.com

Quét một Mã Spotify

 1. Chạm vào Tìm kiếm   trên trình đơn ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào camera .  
 3. Nếu bạn chưa cho phép Spotify truy cập vào máy ảnh của mình, hãy chạm vàoQUÉT, rồi CHO PHÉP.
 4. Hướng máy ảnh vào một Mã Spotify hoặc, nếu bạn đã lưu hình ảnh mã vào bộ sưu tập ảnh của điện thoại của mình, bạn có thể nhấp vào CHỌN TỪ HÌNH ẢNH.

Các cách chia sẻ khác

 1. Chạm  vào những gì bạn muốn chia sẻ. Hoặc chỉ cần nhấp và giữ cho đến khi các tùy chọn bật lên.
 2. Chạm vào Chia sẻ.
 3. Chạm vào các kênh mà bạn muốn chia sẻ. Chạm vào Thêm để chia sẻ với các ứng dụng nhắn tin và ứng dụng chia sẻ tệp khác có sẵn trên điện thoại của bạn. Hoặc chọn Sao chép Liên kết để dán liên kết vào bất cứ nơi nào bạn muốn.
Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018