Tìm kiếm

Tìm nội dung bạn cần với tính năng Tìm kiếm.

Nhập mọi nội dung bạn muốn tìm, bao gồm:

 • Bài hát
 • Album
 • Nghệ sĩ
 • Playlist
 • Chương trình và tập 
 • Video
 • Thể loại và tâm trạng
 • Người dùng Spotify khác
  Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy người dùng khác theo tên của họ, thì có thể là họ không có tên hiển thị. Trong trường hợp này, hãy thử tìm kiếm bằng cụm spotify:user: theo sau là tên người dùng trên Spotify của họ (không có khoảng trống).

Trên thiết bị di động và máy tính bảng, bạn cũng sẽ thấy nhạc và podcast đề xuất dưới nhiều danh mục trong phần Tìm kiếm, bao gồm cả RadioBuổi diễn . 

Tìm kiếm nâng cao

Hãy thử tìm kiếm nâng cao để tìm nhạc theo năm, thể loại hoặc hãng thu âm. Bạn cũng có thể loại trừ các kết quả hoặc tìm 2 nội dung cùng lúc.

Các tùy chọn tìm kiếm nâng cao

Nhập một trong các nội dung sau đây vào trước cụm từ tìm kiếm để thu hẹp kết quả.

 • year: Hiển thị nhạc từ một năm cụ thể. Bạn cũng có thể nhập một khoảng gồm nhiều năm, ví dụ year:1978-1984.
 • genre: Hiển thị nhạc ở thể loại khớp với từ khóa.
 • label: Hiển thị nhạc do một hãng thu âm khớp với từ khóa phát hành.
 • isrc: Hiển thị các bản nhạc khớp với số ID theo Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho tư liệu ghi âm.
 • upc: Hiển thị album khớp với số ID theo Mã sản phẩm chung.

Loại trừ hoặc thêm các cụm từ tìm kiếm

Tinh chỉnh nội dung tìm kiếm bằng các cụm từ ANDOR và NOT. Ví dụ:

 • Kyuss AND Green - Hiển thị kết quả có các từ khóa 'Kyuss' và 'Green'.
 • Zeppelin OR Floyd - Hiển thị kết quả có các từ khóa 'Zeppelin' hoặc 'Floyd'.
 • Metallica NOT Anger - Hiển thị tất cả các bản nhạc của Metallica nhưng không có từ 'Anger'. 

Mẹo: Thay vì sử dụng AND hoặc NOT, bạn cũng có thể sử dụng + hoặc -.

Kết hợp các tìm kiếm

Sử dụng các tổ hợp tùy chọn tìm kiếm nâng cao bất kỳ để tìm chính xác nội dung bạn muốn!

 • year:1989-2013 NOT year:1993
 • genre:metal AND year:1932
  Lưu ý: Có thể không tìm được nhiều kết quả khớp với ví dụ cụ thể này.
Lần cập nhật gần đây nhất: 05 Tháng Hai, 2019