Phát nhạc, podcast, và video

Việc lựa chọn từ hơn 30 triệu bản nhạc chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tất cả những gì bạn cần là ứng dụng Spotify, hoặc bạn có thể dùng trình phát trên web.

 1. Hãy tải xuống ứng dụng máy tính và đăng nhập nếu bạn chưa làm như vậy.
 2. Tìm nhạc bằng cách Tìm kiếm hoặc đi tới Duyệt tìm.
 3. Phát bằng một trong các cách sau: 
  • Di con trỏ chuột qua một bản nhạc và nhấp vào nút Phát bên tay trái.
  • Nhấp đúp chuột vào tên bài hát.
  • Nhấp vào một hình minh họa album hoặc playlist trong Duyệt tìm.
  • Chọn một album hay playlist, và nhấp vào nút PHÁT màu xanh lá.

Thanh Đang phát

Thanh đang phát ở dưới cùng ứng dụng cho phép bạn điều khiển nhạc.

 • Nhấp vào  để phát/tiếp tục.
 • Nhấp vào  để dừng.
 • Nhấp vào  để bỏ qua.
 • Nhấp vào  để phát theo thứ tự ngẫu nhiên.
 • Nhấp vào  để lặp lại. 
 • Nhấp đúp  để lặp lại bản nhạc một lần. Nhấp lại vào  để dừng phát lặp lại.
 • Nhấp vào  để xếp thứ tự các bản nhạc của bạn bằng cách sử dụng Danh sách Chờ Phát.

Cũng có thể phát nhạc trên máy tính bằng cách sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn làm điều khiển từ xa

 1. Mở trình phát trên web và đăng nhập.
 2. Tìm nhạc trên trang chủ hoặc bằng cách Tìm kiếm.
 3. Phát bằng một trong các cách sau: 
  • Nhấp vào hình minh họa một album hay playlist.
  • Chọn một album hay playlist, và nhấp vào nút PHÁT màu xanh lá.
  • Nhấp đúp chuột vào tên bài hát.

Di con trỏ chuột qua một bản nhạc và nhấp vào nút phát bên tay trái.

Thanh Đang phát

Thanh đang phát ở dưới cùng ứng dụng cho phép bạn điều khiển nhạc.

 • Nhấp vào  để phát/tiếp tục.
 • Nhấp vào  để dừng.
 • Nhấp vào  để bỏ qua. 
 • Nhấp vào  để phát theo thứ tự ngẫu nhiên.
 • Nhấp vào  để lặp lại bản nhạc. Nhấp lại để dừng phát lặp lại.

Cũng có thể phát nhạc trên trình phát trên web Spotify bằng cách sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn làm điều khiển từ xa

 1. Hãy tải xuống ứng dụng và đăng nhập nếu bạn chưa làm như vậy.
 2. Tìm nhạc bằng cách Tìm kiếm hoặc đi tới Duyệt tìm.
 • Để phát một album hay playlist, chạm vào đó rồi chạm vào bản nhạc đầu tiên bạn muốn nghe trong album hay playlist. (Chỉ dành cho Premium)
 •  Hoặc, nhấp vào PHÁT TRỘN BÀI để phát album hay playlist theo thứ tự ngẫu nhiên. (Dành cho cả Free và Premium)
 • Để phát một bài hát, hãy chạm vào đó. (Chỉ dành cho Premium)

Cửa sổ Đang phát

Chạm vào thanh Đang Phát để mở cửa sổ Đang Phát. 

Cửa sổ Đang Phát cho phép bạn điều khiển nhạc mà bạn đang nghe.

 • Nhấp vào   để phát/tiếp tục.
 • Nhấp vào  để tạm dừng.
 • Nhấp vào  để bỏ qua. 
 • Chạm vào   để phát theo thứ tự ngẫu nhiên.
 • Chạm vào   để lặp lại bản nhạc.
 • Nhấp đúp    để lặp lại bản nhạc một lần. Chạm lại để dừng phát lặp lại.
 • Chạm vào   để có thêm nhiều lựa chọn hơn.
 • Chạm vào   để xếp thứ tự các bản nhạc của bạn sử dụng Danh sách Chờ Phát
  Lưu ý: Danh sách chờ Phát hiện không khả dụng trên iPad.

Cũng có thể phát nhạc trên thiết bị khác bằng cách sử dụng di động hoặc máy tính bảng của bạn làm điều khiển từ xa. 

Podcast và Video

Để phát không chỉ mỗi nhạc, hãy xem hướng dẫn cho podcastvideo của chúng tôi.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018