Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Nghe offline

Với Spotify Premium, bạn có thể tải xuống nhạc để có thể nghe ở mọi nơi. Bạn có thể nghe mà không cần kết nối internet và tiết kiệm dữ liệu di động của mình bằng cách tải xuống tới 3.333 bài hát trên một thiết bị, với tối đa 3 thiết bị khác nhau.Chọn thiết bị của bạn dưới đây để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Cần có kết nối internet ban đầu để tải xuống.  

 1. Bật Tải xuống trên một playlist bạn muốn nghe offline.

  Mẹo: Khi việc tải xuống hoàn tất, biểu tượng Đã tải xuống  sẽ xuất hiện bên phải tên của playlist. 
 2. Giờ đây, dù bạn không kết nối internet hay ứng dụng ở chế độ offline, bạn vẫn có thể nghe playlist này.

Thiết lập ứng dụng ở chế độ offline

Dù bạn mất kết nối internet, bạn vẫn sẽ có thể nghe các bản nhạc đã tải xuống.

Nếu bạn muốn thiết lập thủ công ứng dụng máy tính ở chế độ offline:

Mac

 1. Mở Spotify.
 2. Nhấp vào Spotify ở trình đơn Apple trên cùng màn hình.
 3. Chọn Chế độ Offline.

Windows

 1. Mở Spotify.
 2. Nhấp vào Tệp ở trình đơn Windows trên cùng màn hình.
 3. Chọn Chế độ Offline.

Lưu ý: Cần có kết nối internet ban đầu để tải xuống.  

 1. Bật Tải xuống trên album, playlist hay podcast bạn muốn nghe offline. Bạn cũng có thể bật tính năng này cho tất cả Bài hát trong Thư viện

  Mẹo: Biểu tượng Đã tải xuống  biểu thị việc tải xuống đã hoàn tất.
 2. Giờ đây, dù bạn không kết nối internet hay ứng dụng ở chế độ offline, bạn vẫn có thể nghe playlist này.

Thiết lập ứng dụng ở chế độ offline

Dù bạn mất kết nối internet, bạn vẫn sẽ có thể nghe các bản nhạc đã tải xuống.

Nếu bạn muốn thiết lập thủ công iPhone ở chế độ offline:

 1. Chạm vào Thư viện của bạn .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Nhấp vào Phát lại.
 4. Bật Chế độ Offline.

Cho phép tải xuống bằng kết nối dữ liệu của bạn

Theo mặc định, việc tải xuống bằng kết nối dữ liệu di động của bạn (3/4G) bị vô hiệu hóa. Để kích hoạt:

 1. Chạm vào Thư viện của bạn .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Chạm vào Chất lượng Nhạc.
 4. Trong Tải xuống, chọn Tải xuống bằng dữ liệu di động.

Mẹo: Chúng tôi đề xuất tải xuống bằng WiFi để tránh bị tính phí dữ liệu di động.

Lưu ý: Cần có kết nối internet ban đầu để tải xuống.  

 1. Bật Tải xuống trên album, playlist hay podcast bạn muốn nghe offline. Bạn cũng có thể bật tính năng này cho tất cả Bài hát trong Thư viện

  Mẹo: Biểu tượng Đã tải xuống  biểu thị việc tải xuống đã hoàn tất.
 2. Giờ đây, dù bạn không kết nối internet hay ứng dụng ở chế độ offline, bạn vẫn có thể nghe playlist này.

Thiết lập ứng dụng ở chế độ offline

Dù bạn mất kết nối internet, bạn vẫn sẽ có thể nghe các bản nhạc đã tải xuống.

Nếu bạn muốn thiết lập thủ công iPad ở chế độ offline:

 1. Chạm vào Thư viện của bạn .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Nhấp vào Phát lại.
 4. Bật Chế độ Offline.

Cho phép tải xuống bằng kết nối dữ liệu của bạn

Theo mặc định, việc tải xuống bằng kết nối dữ liệu di động của bạn (3/4G) bị vô hiệu hóa. Để kích hoạt:

 1. Chạm vào Thư viện của bạn .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Chạm vào Chất lượng Nhạc.
 4. Trong Tải xuống, chọn Tải xuống bằng dữ liệu di động.

Mẹo: Chúng tôi đề xuất tải xuống bằng WiFi để tránh bị tính phí dữ liệu di động.

Lưu ý: Cần có kết nối internet ban đầu để tải xuống.  

 1. Bật Tải xuống trên album, playlist hay podcast bạn muốn nghe offline. Bạn cũng có thể bật tính năng này cho tất cả Bài hát trong Thư viện

  Mẹo: Biểu tượng Đã tải xuống  biểu thị việc tải xuống đã hoàn tất.
 2. Giờ đây, dù bạn không kết nối internet hay ứng dụng ở chế độ offline, bạn vẫn có thể nghe playlist này.

Thiết lập ứng dụng ở chế độ offline

Dù bạn mất kết nối internet, bạn vẫn sẽ có thể nghe các bản nhạc đã tải xuống.

Nếu bạn muốn thiết lập thủ công điện thoại Andoid ở chế độ offline:

 1. Chạm vào Thư viện của bạn .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Nhấp vào Phát lại.
 4. Bật Chế độ Offline.

Cho phép tải xuống bằng kết nối dữ liệu của bạn

Theo mặc định, việc tải xuống bằng kết nối dữ liệu di động của bạn (3/4G) bị vô hiệu hóa. Để kích hoạt:

 1. Chạm vào Thư viện của bạn .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Trong Chất lượng Nhạc, chọn Tải xuống bằng dữ liệu di động.

Mẹo: Chúng tôi đề xuất tải xuống bằng WiFi để tránh bị tính phí dữ liệu di động.

Không có tác dụng ư?

Bạn gặp sự cố nghe offline trên thiết bị của mình? Hãy xem Hướng dẫn xử lý sự cố nghe offline của chúng tôi.