Chế độ nghe riêng tư

Bất cứ ai theo dõi bạn trên Spotify đều có thể xem bạn đang nghe gì theo thời gian thực, trừ khi bạn bật Chế độ Riêng tư.

Chọn một thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách bật Chế độ Riêng tư.

Lưu ý: Bất kỳ nội dung nào bạn nghe ở chế độ riêng tư vẫn có thể bao gồm một số danh sách tổng hợp cá nhân hóa chúng tôi tạo riêng cho bạn (nhưng không phải với Discover Weekly).

  1. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng.
  2. Chọn Chế độ Riêng tư. Ảnh của bạn thay đổi để hiển thị chế độ riêng tư đang hoạt động.

Chế độ Riêng tư sẽ kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify, hoặc sau một thời gian dài không có hoạt động.

  1. Nhấn vào Trang chủ 
    Bạn đã có Premium? Chạm vào Thư viện .
  2. Nhấp vào Cài đặt .
  3. Trong Xã hội, bật Chế độ Riêng tư.

Chế độ Riêng tư sẽ kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify, hoặc sau một thời gian dài không có hoạt động.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018