Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Chế độ nghe riêng tư

Bất cứ ai theo dõi bạn trên Spotify đều có thể xem bạn đang nghe gì theo thời gian thực, trừ khi bạn bật Chế độ Riêng tư.

Chọn một thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách bật Chế độ Riêng tư.

Lưu ý: Bất kỳ nội dung nào bạn phát ở chế độ riêng tư cũng không hiển thị công khai, nhưng vẫn có thể tác động đến các danh sách tổng hợp cá nhân hóa chúng tôi tạo cho bạn.

 1. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng.
 2. Chọn Chế độ Riêng tư. Ảnh của bạn thay đổi để hiển thị chế độ riêng tư đang hoạt động.

Chế độ Riêng tư sẽ kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify, hoặc sau một thời gian dài không có hoạt động.

 1. Nhấp vào Thư viện  ở menu ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Chọn Xã hội.
 4. Bật Chế độ Riêng tư .

Chế độ Riêng tư sẽ kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify, hoặc sau một thời gian dài không có hoạt động.

 1. Nhấp vào Thư viện  ở menu ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Chọn Xã hội.
 4. Bật Chế độ Riêng tư .

Chế độ Riêng tư sẽ kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify, hoặc sau một thời gian dài không có hoạt động.

 1. Nhấp vào Thư viện  ở menu ở cuối màn hình.
 2. Chọn Cài đặt .
 3. Trong Xã hội, bật Chế độ Riêng tư.

Chế độ Riêng tư sẽ kết thúc khi bạn khởi động lại Spotify, hoặc sau một thời gian dài không có hoạt động.