Spotify dành cho Nghệ sĩ

Sáng tác nhạc? Hãy tìm hiểu Spotify dành cho Nghệ sĩ để quản lý sự hiện diện của bạn trên Spotify và làm quen với người hâm mộ của bạn! 

Đối với các câu hỏi thường gặp, ví dụ như làm thế nào để đưa nhạc của bạn lên Spotify, làm thế nào để cập nhật thông tin nghệ sĩ của bạn và làm thế nào để sửa chữa các lỗi nội dung, hãy xem Các câu hỏi thường gặp của Spotify dành cho nghệ sĩ.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018