Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Tại sao ứng dụng lại thay đổi?

Tại Spotify, chúng tôi thường xuyên thử nghiệm các tính năng mới và các cải tiến khả thi. Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy điều gì đó trên ứng dụng của mình mà bạn bè bạn không thấy, hoặc dùng một tính năng mới chỉ trong một gian đoạn tạm thời. 

Những điều chúng tôi có thể thử nghiệm gồm tính năng bảo mật thế hệ mới, hoặc các cách thức nghe mới. Đó cũng là một cách để chúng tôi giới thiệu các tính năng mới, và tinh chỉnh ứng dụng để tương thích với các thiết bị cụ thể. 

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì tại Cộng đồng của chúng tôi. 

Mẹo: Hãy đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì bằng cách bật tính năng cập nhật tự động trên thiết bị của mình.

Cập nhật lần cuối 26 Tháng Tư, 2018