Cập nhật Spotify

Spotify trở nên tốt hơn qua mỗi bản cập nhật. Đây là cách để đảm bảo bạn luôn được cập nhật.

Khi xuất hiện một bản cập nhật, một dấu chấm màu xanh dương hiện lên bên cạnh nút trình đơn  ở góc trên cùng bên phải ứng dụng.

 1. Nhấp vào nút trình đơn với chấm màu xanh da trời 
 2. Lựa chọn Cập nhật Có sẵn. Khởi động lại ngay

Mẹo: Cài đặt lại ứng dụng cũng đảm bảo bạn được sử dụng phiên bản mới nhất của Spotify. 

Bật cập nhật tự động 

 1. Đi tới Cài đặt.
 2. Chạm vào iTunes & App Store.
 3. Bật Cập nhật lên.

Cập nhật thủ công 

 1. Mở App Store.
 2. Nhấp vào Cập nhật ở dưới cùng bên phải.
 3. Tìm Spotify, và nhấp vào CẬP NHẬT

Mẹo: Nếu Spotify không được liệt kê ở đây, ứng dụng của bạn là phiên bản mới nhất.

Bật cập nhật tự động 

 1. Đi tới Cài đặt.
 2. Chạm vào iTunes & App Store.
 3. Bật Cập nhật lên.

Cập nhật thủ công 

 1. Mở App Store.
 2. Nhấp vào Cập nhật ở dưới cùng bên phải.
 3. Tìm Spotify, và nhấp vào CẬP NHẬT

Mẹo: Nếu Spotify không được liệt kê ở đây, ứng dụng của bạn là phiên bản mới nhất.

Bật cập nhật tự động 

 1. Mở Cửa hàng Google Play.
 2. Dùng thanh tìm kiếm để tìm Spotify.
 3. Chạm vào ba dấu chấm dọc ở trên cùng bên phải.
 4. Kiểm tra Tự động cập nhật.

Mẹo: Bạn có thể bật tính năng cập nhật tự động cho tất cả ứng dụng của mình. Chuyển đến Cài đặt của Cửa hàng Google Play của bạn và nhấp vào Tự động cập nhật ứng dụng. Ở đây bạn có thể chọn chỉ cập nhật tự động khi kết nối với WiFi để lưu dữ liệu của bạn.

Cập nhật thủ công

 1. Mở Cửa hàng Google Play.
 2. Dùng thanh tìm kiếm để tìm Spotify.
 3. Nhấp vào CẬP NHẬT

Mẹo: Nếu không có tùy chọn cập nhật nào được hiển thị, ứng dụng của bạn sẽ ở phiên bản mới nhất.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018