Kích hoạt trình phát trên web

Dành cho: Google Chrome, Firefox và Edge. 

Nếu bạn thấy thông báo "Tính năng phát lại nội dung được bảo vệ không được kích hoạt" (hoặc một thông báo lỗi tương tự) khi cố gắng dùng trình phát Spotify Web trên trình duyệt web, bạn chỉ cần kích hoạt Widevine plugin hoặc tải xuống một gói media.Chọn trình duyệt dưới đây để tìm hiểu cách thức. 

Lưu ý:Kích hoạt các plugin không yêu cầu phải tải xuống và an ninh trực tuyến của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. 

  1. Nhập thông tin sau vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn: chrome://settings/content.
  2. Dưới mục Nội dung được bảo vệ, hãy đảm bảo Cho phép trang phát nội dung được bảo vệ được kích hoạt.

Nhấp vào Kích hoạt DRM trong thanh cảnh báo màu vàng ở trên cùng của màn hình. 

Nếu bạn không thấy thanh công cụ màu vàng, bạn có thể bật DRM với các bước sau:

  1. Nhập thông tin sau vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn: về:tuỳ chọn #nội dung.
  2. Dưới nội dung DRM, đảm bảo rằng Phát nội dung DRM được kích hoạt.

Phiên bản N của Windows 10 cần một Gói Tính năng Media để kích hoạt trình phát trên web. Để tải xuống:

  1. Đi tới trung tâm tải xuống Microsoft.
  2. Chọn ngôn ngữ của bạn và nhấp vào Tải xuống.
  3. Chọn nền tảng và nhấp vào Tiếp theo.

Hãy xem trung tâm tải xuống của Microsoft để biết thêm chi tiết và  hướng dẫn cài đặt đầy đủ.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018