Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Kiểm duyệt nội dung

Spotify không kiểm duyệt âm nhạc. Chúng tôi cung cấp nhạc sẵn có dưới bất kỳ hình thức nào chúng tôi nhận được.

Thông thường, các album được phát hành trong các phiên bản "mở" và "hoàn toàn mới". Chỉ có một phiên bản hiển thị ngay lập tức.
Để xem tất cả các phiên bản:

  1. Nhấp vào tiêu đề album trên trang nghệ sĩ hoặc tìm kiếm.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống ở dưới để xem các bản phát hành khác.
  3. Chọn phiên bản khác và bạn sẽ được đưa tới phiên bản này.

Trong một số ít trường hợp, có thể xảy ra lỗi hoặc thay đổi trong thỏa thuận cấp phép khiến phiên bản mở không có sẵn. Các bản nhạc sẽ được tạm thời chuyển hướng trở lại phiên bản "hoàn toàn mới" trong lúc chờ chúng tôi khắc phục.

Hãy thưởng thức âm nhạc của !