Thay đổi ngôn ngữ

Đây là cách thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng Spotify của bạn: 

Máy tính

  1. Nhấp vào Tùy chọn  ở góc trên cùng bên phải và chọn Cài đặt.
  2. Trong Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.
  3. Đăng xuất và đăng nhập lại.

Di động và máy tính bảng

Để thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng di động của bạn, bạn cần thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên thiết bị của bạn. Xem hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị của bạn để tìm hiểu cách làm.

Lưu ý: Điều này sẽ thay đổi ngôn ngữ trên toàn bộ thiết bị của bạn, không chỉ cho ứng dụng Spotify.

Lần cập nhật gần đây nhất: 15 Tháng Mười, 2018