Nguyên tắc Hình ảnh Người dùng của Hồ Sơ và Playlist

Tại Spotify, chúng tôi biết rằng âm nhạc mà bạn yêu thích và chia sẻ là rất cá nhân. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng tạo, chú thích và chia sẻ mô tả và hình ảnh của playlist nguyên bản cũng như tải lên hình ảnh hồ sơ của riêng bạn. 

Tuy nhiên, cam kết của chúng tôi về tự do ngôn luận không có nghĩa là Spotify là một nền tảng để thúc đẩy thành kiến, hận thù, lạm dụng hoặc tham gia vào hành vi bất hợp pháp. Để biết loại hình ảnh và chú thích mà chúng tôi cho phép và không cho phép, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về Hồ sơ và Playlist này. 

Sở hữu Trí tuệ và Bảo mật 

Bạn không thể tải lên bất kỳ hình ảnh nào vi phạm bất kỳ quyền bản quyền, thương hiệu hoặc quyền hình ảnh cá nhân nào, như sau:

  • Bản quyền - Ở hầu hết các quốc gia, luật bản quyền tồn tại để bảo vệ các tác phẩm và sáng tạo của người dân (sách, nhạc, nghệ thuật v.v).  Bản quyền nói chung không bảo vệ ý tưởng hay sự thật, nhưng trong một số trường hợp, nó bảo vệ các từ ngữ hoặc hình ảnh nguyên bản được sử dụng để diễn đạt một ý tưởng. Để tìm hiểu thêm thông tin về luật bản quyền cụ thể của quốc gia, vui lòng truy cập Global Directory của WIPO.
  • Thương hiệu - Thương hiệu là một từ, khẩu hiệu, biểu tượng hoặc thiết kế (biểu trưng, nhãn hiệu/tên công ty) phân biệt các sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi một tổ chức với các nhãn hiệu của một doanh nghiệp khác. Nói chung, mục đích của luật thương hiệu là ngăn ngừa sự nhầm lẫn của người tiêu dùng về nguồn của bên cung cấp dịch vụ.
  • Hình ảnh Cá nhân - Quyền nhân thân, hoặc quyền công khai, bảo vệ một cá nhân khỏi việc sử dụng công khai hoặc thương mại trái phép đói với tên, hình tượng, tính cách hoặc hình ảnh của họ. Về cơ bản, không đăng hình ảnh của một cá nhân mà không có sự đồng ý của họ. 

Nội dung có tính Xúc phạm, Bạo lực hoặc không Phù hợp

Dưới đây là một số hướng dẫn về các loại nội dung gây khó chịu hoặc bạo lực chúng tôi sẽ không dung thứ. Xin lưu ý rằng vì chúng tôi có một cộng đồng lớn với các thành viên đến từ nhiều quốc gia, nền văn hoá và tầng lớp xã hội, điều bạn cảm thấy không hài lòng có thể không vi phạm Nguyên tắc của chúng tôi. 

  • Ảnh khỏa thân, sách báo khiêu dâm và nội dung khiêu dâm khác không được phép trên Spotify. Nếu bạn nghi ngại về sự phù hợp của một hình ảnh, khả năng là nó vi phạm Nguyên tắc về Hình ảnh Hồ sơ và Playlist của chúng tôi.  
  • Bài phát biểu của nhóm thù hận, hình ảnh, biểu tượng hoặc tham chiếu thuộc bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm trên Spotify và sẽ bịgỡ bỏ ngay lập tức. 
  • Hình ảnh khiêu dâm trẻ em - Spotify có chính sách không khoan nhượng đối với nội dung khiêu dâm của trẻ vị thành niên. Đăng tải, chia sẻ hoặc tải xuống các hình ảnh có tính chất này bị pháp luật cấm và sẽ được báo cáo cho cơ quan thi hành pháp luật và tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngừng hoạt động.  Nếu bạn gặp một hình ảnh như vậy, vui lòng báo cáo ngay. 
  • Bắt nạt và quấy rối - Không được phép bắt nạt hoặc quấy rối cá nhân hoặc nhóm trên dịch vụ. Nội dung như vậy sẽ bị xóa khỏi dịch vụ. 
  • Nội dung bạo lực quá mức - Mặc dù chúng tôi muốn phát huy khả năng thể hiện mình của bạn trên Spotify, chúng tôi cũng không cho phép nội dung xúc phạm hoặc bạo lực quá mức trên Spotify. Vì vậy, khi bạn sắp đăng nội dung nào đó, có thể hữu ích cho bạn nếu tự hỏi mình: liệu hầu hết gia đình và bạn bè tôi có phản ứng thực sự tiêu cực đối với những gì tôi sắp đăng không? Nếu câu trả lời là có, khả năng là nó vi phạm Nguyên tắc về Hình ảnh Hồ sơ và Playlist của chúng tôi.
Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018