Danh sách nhạc nhóm với Messenger

Trong các cuộc hội thoại nhóm trên Facebook Messenger, bạn có thể dễ dàng xây dựng các danh sách phát Spotify mới với bạn bè để tạo ra danh sách tổng hợp hoàn hảo cùng với nhau. 

  1. Trong Facebook Messenger, nhấp vào + ở bên trái của mục soạn tin nhắn, và chọn Spotify dưới phần Extensions
  2. Trong PLAYLIST NHÓM, nhấp vào TẠO.Lưu ý: Bất cứ ai bắt đầu danh sách phát cần có tài khoản Spotify liên kết với Facebook
  3. Bất cứ ai trong nhóm cũng có thể bắt đầu thêm các bản nhạc. Bạn không cần một tài khoản để xem trước các bài hát, hoặc để thêm bài hát vào danh sách phát, nhưng bạn sẽ cần nó để nghe đầy đủ. 

Chúc bạn nghe danh sách phát thật vui!

Hãy xem Danh sách phát cộng tác để biết thêm cách tạo danh sách phát với bạn bè của bạn.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018