Playlist Cộng tác

Cùng hợp sức để tạo nên playlist đỉnh nhất! Chỉ cần đặt bất kỳ playlist nào ở chế độ Cộng tác và bạn bè của bạn sẽ có thể thêm, xóa và sắp xếp lại các bản nhạc. 

Chọn một thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách thực hiện.

 1. Trong thanh điều khiển bên trái, nhấp chuột phải vào một playlist.
 2. Chọn Playlist Cộng tác.

Biểu tượng  cho thấy playlist hiện đã được đặt thành cộng tác. 

Chia sẻ với bạn bè để họ cùng biết!

 1. Nhấp vào Thư viện  trên trình đơn ở cuối màn hình. 
 2. Chạm vào Playlist và chọn một playlist.
 3. Chạm vào Tuỳ chọn  ở góc trên bên phải.
 4. Chạm vào Đặt thành Cộng tác

Chia sẻ với bạn bè để họ cùng biết!

 1. Nhấp vào Nhạc của bạn  ở menu cuối màn hình.
 2. Chạm vào Playlist và chọn một playlist.
 3. Chạm vào Tuỳ chọn  ở góc trên bên phải.
 4. Chạm vào Đặt thành Cộng tác.

Biểu tượng  cho thấy playlist hiện đã được đặt thành cộng tác.

Chia sẻ với bạn bè để họ cùng biết!

 1. Chạm vàoThư viện   trên trình đơn ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào Playlist và chọn một playlist.
 3. Chạm vào Tuỳ chọn  ở góc trên bên phải.
 4. Chạm vào Đặt thành Cộng tác.

Chia sẻ với bạn bè để họ cùng biết!

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018