Thư viện

Thư viện là danh mục gồm toàn bộ các podcast, bài hát, album, nghệ sĩ đã lưu và nhiều nội dung khác! 

Thư viện ở đâu? 

Tìm Thư viện trong menu bên trái.

Tìm Thư viện ở dưới cùng ứng dụng.

Nếu bạn đang dùng dịch vụ miễn phí, có quảng cáo trên di động, bạn sẽ thấy Nghệ sĩ, AlbumPodcast bạn đã thích tại đây. Đối với Bài hát bạn đã thích, hãy truy cậpPlaylist và tìm trongNội dung Yêu thích.

Nếu bạn dùng Premium, bạn sẽ thấy tất cả Nghệ sĩ, Album, Bài hát, Podcast, Playlist, Video, và Đài phát Radio bạn đã lưu cũng như File trên máyDaily Mix.

Làm cách nào để lưu vào Thư viện? 

  • Đối với Album, tới bất kỳ album nào và chọn LƯU.
  • Đối với Bài hát, hãy chọn  trên bất kỳ bài hát nào. 
  • Đối với Nghệ sĩPodcastVideo, Đài phátRadio, và Playlist, đi tới nội dung bất kỳ và chọn THEO DÕI

Nếu bạn đang dùng dịch vụ miễn phí, có quảng cáo trên di động, nhấn vào  theo bài hát, nghệ sĩ, album hoặc podcast để lưu vào Thư viện.  Các bài hát bạn đã thích sẽ hiển thị trong Bài hát Yêu thích, trong Playlist

Bạn đã có Premium? 

  • Đối với Album, tới bất kỳ album nào và chọn LƯU
  • Đối với Bài hát, hãy chọn  trên bất kỳ bài hát nào. 
  • Đối với Nghệ sĩPodcastVideo, Đài phátRadio, và Playlist, đi tới nội dung bất kỳ và chọn THEO DÕI

Lưu ý: Bạn có thể lưu tối đa 10.000 bài hát và album vào Thư viện. Đối với album, tất cả các bài hát và album đều tính vào giới hạn số lượng (ví dụ: album 10 bản nhạc được tính là 11 bản nhạc vào mức giới hạn). Nếu bộ sưu tập của bạn tuyệt tới nỗi bạn không còn đủ chỗ, bạn luôn có thể thêm các bài hát vào các playlist.

Lần cập nhật gần đây nhất: 06 Tháng Mười hai, 2018