Phát trộn bài

Phát ngẫu nhiên các bản nhạc tiếp theo với Trộn bài. Rất tuyệt với các playlist dài, nghe nhạc ngẫu hứng, hoặc chỉ đơn giản là khi bạn không muốn nghe theo thứ tự.

Lưu ý: Trộn bài không khả dụng khi nghe Radio hoặc Daily Mix.

Bạn có thể bật trộn bài đối với bất kỳ playlist, album, hồ sơ nghệ sĩ hay Bài hát nào trong Thư viện.

 1. Nhấp vào Trộn bài  ở dưới cùng ứng dụng trên Máy tính.
 2. Thứ tự các bài hát cần phát giờ đã được thay đổi.
  Mẹo: Bạn muốn xem mọi thứ đã được thay đổi như thế nào? Hãy xem Danh sách chờ Phát.
 3. Nhấp lại để tắt Trộn bài. Các bài hát quay trở lại thứ tự ban đầu.

Bạn có thể bật trộn bài đối với bất kỳ playlist, album, hồ sơ nghệ sĩ hay Bài hát nào trong Thư viện.

 1. Nhấp vào Trộn bài  ở dưới cùng trình phát trên web.
 2. Thứ tự các bài hát cần phát giờ đã được thay đổi.
  Mẹo: Bạn muốn xem mọi thứ đã được thay đổi như thế nào? Hãy xem Danh sách chờ Phát.
 3. Nhấp lại để tắt Trộn bài. Các bài hát quay trở lại thứ tự ban đầu.

Chạm vào PHÁT TRỘN BÀI ở trên cùng bất cứ playlist, album, hồ sơ nghệ sĩ hay Bài hát nào trong Thư viện nào.

Người đăng ký Premium cũng có thể trộn bài từ thanh Đang Phát:

 1. Nhấp vào thanh Đang Phát  ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào Trộn bài  để bật tính năng này.
 3. Thứ tự các bài hát cần phát giờ đã được thay đổi.
  Mẹo: Bạn muốn xem mọi thứ đã được thay đổi như thế nào? Hãy xem Danh sách chờ Phát.
 4. Nhấp lại để tắt Trộn bài. Các bài hát quay trở lại thứ tự ban đầu.

Hỏi & Đáp

Nếu bạn đang dùng Spotify Connect hoặc một phương thức kết nối không dây khác để phát một playlist từ thiết bị này sang thiết bị khác, có thể chỉ 100 bản nhạc đầu tiên trong playlist được chuyển sang thiết bị khác, có nghĩa là các bản nhạc được phát trộn bài chỉ nằm trong số 100 bản nhạc đầu tiên đó.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018