Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Phát trộn bài

Phát ngẫu nhiên các bản nhạc tiếp theo với Trộn bài. Rất tuyệt với các playlist dài, nghe nhạc ngẫu hứng, hoặc chỉ đơn giản là khi bạn không muốn nghe theo thứ tự.

Bắt đầu

Để bật Trộn bài, hãy tìm  nút trên phần Đang Phát của ứng dụng (chọn thiết bị bên dưới để biết thêm chi tiết).

Lưu ý: Trộn bài không khả dụng khi nghe Radio hoặc Daily Mix.

Bạn có thể bật trộn bài đối với bất kỳ playlist, album, hồ sơ nghệ sĩ hay Bài hát nào trong Thư viện.

 1. Nhấp vào Trộn bài ở dưới cùng ứng dụng trên Máy tính.
 2. Thứ tự các bài hát cần phát giờ đã được thay đổi.
  Mẹo: Bạn muốn xem mọi thứ đã được thay đổi như thế nào? Hãy xem Danh sách chờ Phát.
 3. Nhấp lại để tắt Trộn bài. Các bài hát quay trở lại thứ tự ban đầu.

Bạn có thể bật trộn bài đối với bất kỳ playlist, album, hồ sơ nghệ sĩ hay Bài hát nào trong Thư viện.

 1. Nhấp vào Trộn bài ở dưới cùng trình phát trên web.
 2. Thứ tự các bài hát cần phát giờ đã được thay đổi.
  Mẹo: Bạn muốn xem mọi thứ đã được thay đổi như thế nào? Hãy xem Danh sách chờ Phát.
 3. Nhấp lại để tắt Trộn bài. Các bài hát quay trở lại thứ tự ban đầu.

Chạm vào PHÁT TRỘN BÀI ở trên cùng bất cứ playlist, album, hồ sơ nghệ sĩ hay Bài hát nào trong Thư viện nào.

Lưu ý: Nếu đang dùng Spotify Free trên di động, bạn chỉ có thể nghe ở chế độ Trộn bài. Bạn có thể dùng máy tính bảng hoặc máy tính để bàn để nghe các bài hát cụ thể hoặc playlist/album theo thứ tự ban đầu.

Đối với Premium 

Để điều khiển Trộn bài trên di động:

 1. Nhấp vào thanh Đang Phát  ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào Trộn bài để bật tính năng này.
 3. Thứ tự các bài hát cần phát giờ đã được thay đổi.
  Mẹo: Bạn muốn xem mọi thứ đã được thay đổi như thế nào? Hãy xem Danh sách chờ Phát.
 4. Nhấp lại để tắt Trộn bài. Các bài hát quay trở lại thứ tự ban đầu.

Câc Câu Hỏi Thường Gặp

Không hề! Hãy xem cách phát để nghe những gì bạn muốn, lúc bạn muốn, theo thứ tự bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Spotify Free trên di động, bạn chỉ có thể nghe ở chế độ Trộn bài. Bạn có thể dùng máy tính bảng hoặc máy tính để bàn để nghe các bài hát cụ thể hoặc playlist/album theo thứ tự ban đầu. 

Nếu bạn đang dùng Spotify Connect hoặc một phương thức kết nối không dây khác để phát một playlist từ thiết bị này sang thiết bị khác, có thể chỉ 100 bản nhạc đầu tiên trong playlist được chuyển sang thiết bị khác, có nghĩa là các bản nhạc được phát trộn bài chỉ nằm trong số 100 bản nhạc đầu tiên đó.