Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Danh sách chờ Phát và Lịch sử

Danh sách chờ Phát cho phép bạn yêu cầu nhanh chóng và sắp xếp trước các bài hát tiếp theo bạn muốn nghe. 

Bạn có thể thêm hoặc xóa các bản nhạc hoặc album và thay đổi thứ tự phát vào bất kỳ lúc nào (chỉ dành cho Premium). 

Ngoài ra, bạn có thể xem lịch sử nghe gần đây trên ứng dụng máy tính. Đây là một tính năng hoàn hảo khi bạn quên tên một bản nhạc hay mà bạn đã nghe cách đây không lâu. 

Chọn thiết bị dưới đây để tìm hiểu cách thức. 

Danh sách chờ Phát 

Để xem bản nhạc phát tiếp theo, nhấp vào nút Danh sách chờ Phát ở góc dưới bên phải của ứng dụng máy tính.

Thêm các bản nhạc

 1. Nhấp chuột phải vào bản nhạc bạn muốn thêm. 
 2. Nhấp vào Thêm vào Danh sách chờ

Mẹo: Nếu bạn đang nghe một album, Spotify sẽ tự động thêm các bài hát của album này vào danh sách chờ.

Xoá các bản nhạc 

 1. Trong Danh sách chờ Phát, hãy nhấp chuột phải vào bản nhạc bạn muốn xóa. 
 2. Nhấp vào Xóa khỏi Danh sách chờ

Thay đổi thứ tự 

 1. Trong Danh sách chờ Phát, dưới Tiếp theo, nhấp và giữ bản nhạc bạn muốn chuyển.
 2. Kéo và thả bản nhạc vào vị trí mong muốn.  

Lịch sử

Để xem 50 bản nhạc bạn đã nghe gần đây nhất, hãy nhấp vào LỊCH SỬ trong Danh sách chờ Phát.

 1. Chạm vào thanh Đang Phát.
 2. Chạm vào nút Danh sách chờ Phát ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng di động.

Thêm các bản nhạc 

 1. Chạm  bên cạnh bản nhạc bạn muốn thêm.
 2. Chạm Thêm vào Danh sách chờ

Mẹo: Nếu bạn đang nghe một album, Spotify sẽ tự động đưa vào danh sách chờ toàn bộ các bài hát của album đó. 

Xoá các bản nhạc

 1. Trong Danh sách chờ Phát, hãy chạm vào vòng tròn bên tay trái của (các) bản nhạc bạn muốn xóa.
 2. Chạm XÓA

Thay đổi thứ tự

 1. Trong Danh sách chờ Phát, chạm và giữ  ở bên phải bản nhạc. 
 2. Kéo và thả bản nhạc vào vị trí bạn muốn. 

Bạn không thể xem Danh sách chờ Phát trên iPad, xóa các bản nhạc cụ thể hoặc thay đổi thứ tự của các bản nhạc. 

Thêm các bản nhạc

 1. Chạm  bên cạnh bản nhạc bạn muốn thêm. 
 2. Chạm Thêm vào Danh sách chờ

Danh sách chờ Phát sẽ tự động đặt lại khi bạn đóng ứng dụng. 

 1. Chạm vào thanh Đang Phát.
 2. Chạm vào nút Danh sách chờ Phát ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng di động.

Thêm các bản nhạc

 1. Chạm  bên cạnh bản nhạc bạn muốn thêm.
 2. Chạm Thêm vào Danh sách chờ.

Mẹo: Nếu bạn đang nghe một album, Spotify sẽ tự động đưa vào danh sách chờ toàn bộ các bài hát của album đó. 

Xoá các bản nhạc

 1. Trong Danh sách chờ Phát, hãy chạm vào vòng tròn bên tay trái của (các) bản nhạc bạn muốn xóa.
 2. Chạm XÓA.

Thay đổi thứ tự

 1. Trong Danh sách chờ Phát, chạm và giữ  ở bên phải bản nhạc. 
 2. Kéo và thả bản nhạc vào vị trí bạn muốn.