Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Bảng tin bạn bè

Đối với: Máy tính

Nghe ngóng tin tức từ bạn bè của bạn!

Bảng tin bạn bè hiển thị hoạt động nghe của bất kỳ người bạn hay hồ sơ công khai nào (bao gồm các thương hiệu và người nổi tiếng) mà bạn theo dõi.

Để hiển thị/ẩn bảng tin bạn bè:

  1. Nhấp vào  ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt.
  2. Trong Hiển thị Tùy chọn, bật Hiển thị thanh bên phải  (màu xanh lá) , hoặc tắt (màu xám).

Lưu ý: Cửa sổ Spotify trên máy tính của bạn cần rộng tối thiểu 1190 pixel để có thể hiển thị bảng tin bạn bè. 

Hỏi & đáp

Ai có thể thấy nội dung tôi đang nghe?

Bất kỳ ai theo dõi bạn cũng có thể thấy nội dung bạn đang nghe. Nếu bạn muốn ẩn hoạt động của mình, bạn có thể bật Nghe ở chế độ Riêng tư.

Mẹo: Để xem ai đang theo dõi bạn, hãy nhấp vào tên bạn ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng và nhấp NGƯỜI THEO DÕI.

Bảng tin bạn bè cập nhật thường xuyên như thế nào?

Cập nhật trực tiếp! Bảng tin bạn bè cập nhật theo thời gian thực.