Chuyển bài các bản nhạc

Chuyển bài cho phép bạn xóa bỏ khoảng lặng giữa các bản nhạc để âm nhạc của bạn tiếp nối không ngừng.

Chọn thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách thức.

 1. Nhấp vào  ở góc trên bên phải và chọn Cài đặt.
 2. Cuộn xuống và nhấp vào HIỂN THỊ CÀI ĐẶT NÂNG CAO.
 3. Trong Phát lại, hãy bật Chuyển bài (màu xanh lá).
 4. Di chuyển thanh trượt để chọn độ dài chuyển bài mong muốn.
 1. Chạm Trang chủ .
  Bạn đã có Premium? Chạm vào Thư viện .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Chọn Phát lại.
 4. Cuộn xuống tới Chuyển bài.
 5. Kéo thanh trượt để chọn độ dài chuyển bài mong muốn.

Mẹo: Nếu bạn không muốn các bài hát của mình phát lẫn vào nhau, nhưng cũng không muốn có khoảng lặng giữa các bài hát, chỉ cần bật Không có khoảng lặng (màu xanh lá).

 1. Chạm vào Nhạc của bạn .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Chọn Phát lại.
 4. Cuộn xuống tới Chuyển bài.
 5. Kéo thanh trượt để chọn độ dài chuyển bài mong muốn.

Mẹo: Nếu bạn không muốn các bài hát của mình phát lẫn vào nhau, nhưng cũng không muốn có khoảng lặng giữa các bài hát, chỉ cần bật Không có khoảng lặng (màu xanh lá). 

 1. Chạm Trang chủ .
  Bạn đã có Premium? Chạm vào Thư viện .
 2. Chạm vào Cài đặt .
 3. Trong Chuyển bài, kéo thanh trượt để chọn độ dài chuyển bài mong muốn.

Mẹo: Nếu bạn không muốn các bài hát của mình lẫn phát lẫn vào nhau, nhưng cũng không muốn có khoảng lặng giữa các bài hát, chỉ cần bật Không có khoảng lặng (màu xanh lá).

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018