Buổi diễn

Tính năng Buổi diễn sẽ giúp bạn tìm thời gian và địa điểm mà nghệ sĩ bạn yêu thích đang trình diễn trực tiếp. 

Mẹo: Để giúp chúng tôi chọn thêm các buổi diễn phù hợp với gu âm nhạc của bạn, hãy tiếp tục phát và theo dõi các nghệ sĩ bạn yêu thích.

Hãy chọn thiết bị bên dưới để tìm hiểu cách thức.

  1. Nhấp vào Duyệt tìm trên menu bên trái.
  2. Chọn BUỔI DIỄN.
    Lưu ý: Tùy thuộc vào kích cỡ màn hình, bạn có thể cần phải nhấp vào nút THÊM để hiển thị BUỔI DIỄN

Nhấp vào buổi diễn bạn quan tâm để biết thêm chi tiết hoặc mua vé. Nếu có nhiều lựa chọn ngày, hãy nhấp vào  để xem các lựa chọn đó. 

Thay đổi địa điểm

Nhấp vào THAY ĐỔI ở bên phải phần địa điểm hiện tại và nhập thành phố/thị trấn ưa thích của bạn. 

Mẹo: Để xem các chương trình mà một nghệ sĩ cụ thể sắp biểu diễn, hãy chuyển đến hồ sơ của nghệ sĩ đó rồi nhấp vào BUỔI DIỄN

Đối với: Premium

  1. Nhấn vào Tìm kiếm  ở cuối màn hình.
  2. Nhấn vào Buổi diễn.

Nhấn vào buổi diễn bạn quan tâm để biết thêm chi tiết hoặc mua vé. 

Thay đổi địa điểm

Ở đầu trang Buổi diễn, hãy nhấn vào THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM rồi nhập thành phố/thị trấn ưa thích của bạn.

Mẹo: Để xem các chương trình mà một nghệ sĩ cụ thể sắp biểu diễn, hãy chuyển đến hồ sơ của nghệ sĩ đó. Cuộn xuống mục Lưu diễn rồi nhấn vào Xem Thêm Buổi diễn

Lần cập nhật gần đây nhất: 16 Tháng Mười Một, 2018