Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Buổi diễn

Hãy xem tính năng Buổi diễn của chúng tôi để tìm kiếm các chương trình phổ biến ở khu vực lân cận, cũng như các buổi biểu diễn độc quyền dành riêng cho bạn dựa trên thể loại nhạc mà chúng tôi biết bạn thích. Sau đó, hãy mua vé chỉ với một nút chạm!

Mẹo: Để giúp chúng tôi chọn được thêm các buổi diễn phù hợp với gu nhạc của bạn, hãy tiếp tục phát và theo dõi các nghệ sĩ bạn yêu thích.

Chọn thiết bị của bạn dưới đây để tìm hiểu cách thực hiện.

  1. Nhấp vào Duyệt tìm.
  2. Chọn Buổi diễn

Nhấp vào buổi diễn bạn quan tâm để biết thêm chi tiết hoặc để mua vé. Nếu có nhiều lựa chọn ngày, hãy nhấp vào  để xem. 

Thay đổi địa điểm

Nhấp vào THAY ĐỔI ở bên phải phần địa điểm hiện tại và nhập thành phố/thị trấn yêu thích của bạn. 

Mẹo: Để xem các chương trình  mà một nghệ sĩ cụ thể sắp biểu diễn, đi tới hồ sơ của Nghệ sĩ đó và nhấp vào Buổi diễn

Tùy chọn nâng người chuyền tay nhau! 

  1. Chạm Duyệt tìm .
  2. Chạm Buổi diễn.

Chạm vào buổi diễn bạn quan tâm để biết thêm chi tiết hoặc để mua vé. 

Thay đổi Địa điểm

Ở trên cùng của trang Buổi diễn, chạm THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM và nhập thành phố/thị trấn ưa thích của bạn.

Mẹo: Để xem các chương trình  mà một nghệ sĩ cụ thể sắp biểu diễn, đi tới hồ sơ của Nghệ sĩ đó. Cuộn xuống Lưu diễn  và nhấp Xem Thêm Buổi diễn

Tùy chọn nâng người chuyền tay nhau! 

Cập nhật lần cuối 19 Tháng Tư, 2018