Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Hồ sơ nghệ sĩ

Hồ sơ nghệ sĩ ở nơi mà bạn sẽ thấy tất cả các bản phát hành sẵn có của một nghệ sĩ cụ thể, cùng với tất cả những gì bạn cần biết về họ.

Khám phá một hồ sơ nghệ sĩ để thấy:

  • Tất cả các album sẵn có, single và EP (đĩa mở rộng).
    Mẹo: Hãy xem Bản phát hành mới nhất của họ và Bài hát Phổ biến để tìm hiểu âm nhạc của họ.
  • Bộ sưu tập, hoặc bản phát hành của các nghệ sĩ khác mà họ xuất hiện trong đó.
  • Tiểu sử và hình ảnh nghệ sĩ. Nhấp vào GIỚI THIỆU trên hồ sơ nghệ sĩ trên máy tính, hoặc cuộn xuống cuối hồ sơ nghệ sĩ trên di động và máy tính bảng.
  • Nghệ sĩ Liên quan, được xác định bởi thông tin văn hóa trực tuyến và các thói quen của người nghe Spotify.
  • Buổi diễn của họ.
  • Playlist của Nghệ sĩLựa chọn của Nghệ sĩ: Nhạc mà họ thích!
  • Người nghe hàng thángvà nơi mọi người nghe. 
  • Mua hàng/Ưu đãi

Lưu ý: Nội dung sẵn có sẽ khác nhau tùy theo nghệ sĩ.

Tìm một hồ sơ nghệ sĩ

Máy tính và trình phát trên web

Tìm kiếm một nghệ sĩ, hoặc nhấp chuột phải vào một bài hát hoặc album và chọn Truy cập vào Nghệ sĩ. Cuộn xuống hoặc nhấp vào các thẻ ở trên cùng để khám phá.

Di động và máy tính bảng

Tìm kiếm một nghệ sĩ, hoặc nhấp vào  (iOS) /  (Android) trên một bài hát hoặc album và chọn Truy cập vào Nghệ sĩ. Cuộn xuống để khám phá.