WhoSampled

Đối với: iPhone

Hãy quét Spotify playlist của bạn bằng WhoSampled để tìm các bản nhạc gốc đã được hát lại, lấy làm sample hoặc phối lại. 

Trong ứng dụng WhoSampled, chỉ cần đi tới My Library và chạm vàoConnect to Spotify.

Với Premium, khi đó, bạn có thể stream các bản nhạc đầy đủ lên Spotify và lưu các nội dung yêu thích của mình.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018