Tinder

Spotify + Tinder… Đúng là một cặp bài trùng! Chúng tôi đã nâng tầm mối quan hệ của mình để bạn cũng có thể làm vậy. 

Hãy để cặp đôi tiềm năng này biết bạn thích loại nhạc gì bằng cách liên kết tài khoản Spotify với hồ sơ Tinder của bạn.  

  • Hiển thị nghệ sĩ yêu thích và tùy chọn nhạc của bạn.
  • Chọn một Khúc tuyên ngôn mà bạn nghĩ là phù hợp với bản thân mình vào hồ sơ Tinder của bạn.
  • Nghe Khúc tuyên ngôn của những người khác. 

Dù có hay không có tài khoản Spotify, bạn đều có thể đặt Khúc tuyên ngôn của mình, và nghe một phần các bài hát hàng đầu của người khác ngay từ hồ sơ Tinder của họ.

  • Chạm vào Edit Info trong Tinder để xem các tùy chọn Spotify của bạn. 
  • Để kết nối tài khoản Spotify của bạn nhằm có thêm tùy chọn, hãy chạm vào Show your music interest, sau đó CONNECT SPOTIFY.

Hãy hẹn hò vui vẻ!

Lần cập nhật gần đây nhất: 20 Tháng Tám, 2018