Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

Last.fm

Động từScrobble [skrblebəl]: Một thuật ngữ internet mới, có nghĩa là sử dụng Last.fm để theo dõi tất cả các bài hát mà một người đã phát trên dịch vụ âm nhạc của họ. 

Và bạn có thể "scrobble" mọi thứ bạn nghe trên Spotify với Last.fm.

Chọn một thiết bị dưới đây để bắt đầu.

 1. Ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng, hãy nhấp vào  > Cài đặt.
 2. Dưới Xã hội, nhấp vào KẾT NỐI TỚI LAST.FM.
 3. Nhập Last.fm của bạn Tên người dùng và Mật khẩu Last.fm của bạn, và nhấp vào KẾT NỐI.

Để ngắt kết nối

Đi tới Cài đặt và nhấp vào NGẮT KẾT NỐI dưới Last.fm.

 1. Nhấp vàoThư viện trên trình đơn ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào Cài đặt
 3. Chọn Xã hội.
 4. Bên cạnh Scrobble, nhấn vào thanh trượt để kích hoạt  (màu xanh lá cây).
 5. Nhập Last.fm của bạn Tên người dùng và Mật khẩu.

Để ngắt kết nối

Đi tới Cài đặt và tắt Scrobble (màu xám).

 1. Nhấp vào Cài đặt .
 2. Chọn Xã hội.
 3. Trong LAST.FM, bên cạnh Scrobble, chạm thanh trượt để kích hoạt (màu xanh lá cây).
 4. Nhập Last.fm của bạn Tên người dùng và Mật khẩu.

Để ngắt kết nối

Đi tới Cài đặt, chọn Xã hội, và tắt Scrobble (màu xám).

 1. Nhấp vàoThư viện trên trình đơn ở cuối màn hình.
 2. Chạm vào .
 3. Trong Last.fm scrobbling, chạm thanh trượt để kích hoạt (màu xanh lá cây).
 4. Nhập Last.fm của bạn Tên người dùng và Mật khẩu.
 5. Chạm OK.

Để ngắt kết nối

Đi tới Cài đặt và tắt Last.fm scrobbling (màu xám).