Last.fm

Động từ Scrobble/Gửi [skrblebəl]: Một thuật ngữ internet mới, có nghĩa là sử dụng Last.fm để theo dõi tất cả các bài hát mà một người đã phát trên dịch vụ âm nhạc của họ. 

Bạn có thể “scrobble” mọi thứ bạn nghe trên Spotify từ bất kỳ thiết bị nào với Last.fm.

  1. Truy cập Last.fm và đăng nhập.
  2. Di chuột qua ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải. 
  3. Nhấp vào Cài đặt.
  4. Nhấp vào Ứng dụng.
  5. Nhấp vào Kết nối, bên cạnh Spotify Scrobbling.
  6. Tiếp tục cho phép truy cập tài khoản Spotify. 

Để ngắt kết nối

Làm theo các bước ở trên và chọn Ngắt kết nối bên cạnh Spotify Scrobbling.

Lần cập nhật gần đây nhất: 24 Tháng Mười, 2018