Runkeeper

Với Spotify và Runkeeper, bạn có thể tiếp sức cho buổi tập luyện của mình bằng các danh sách phát được tuyển chọn đặc biệt hoặc nhạc Spotify yêu thích của mình.

  1. Trong Runkeeper, chạm vào Nhạc.
  2. Chạm vào Spotify, rồi chạm Mở để cho phép Runkeeper và Spotify kết nối.
  3. Đăng nhập vào Spotify. 
  4. Chọn một danh sách phát running được tuyển chọn đặc biệt.
    Mẹo: Các danh sách phát Running của chúng tôi phát các bản nhạc phù hợp với nhịp độ chạy của bạn, nhưng bạn cũng có thể chọn nhạc khác từ ứng dụng Spotify, dùng Tìm kiếm, Thư viện, Duyệt tìm, và Radio.
  5. Chạm vàoBẮT ĐẦU CHẠY.
  6. Chạm vào Bắt đầu Running. Nhạc bắt đầu phát khi nhịp độ chạy của bạn được phát hiện.

Để chọn lại nhạc của bạn, chỉ cần điều chỉnh nhịp điệu, hoặc dừng/bỏ qua trong buổi tập luyện của bạn, chạm vào biểu tượng trên cùng bên phải. Sau đó, bạn có thể chạm vào biểu tượng Runkeeper ở góc trên cùng bên phải để quay trở lại Runkeeper.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Runkeeper.

Lần cập nhật gần đây nhất: 24 Tháng Mười, 2018