Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Gửi podcast tới Amazon Music

Truy cập vào Amazon Music for Podcasters rồi nhấn vào Add or Claim Your Podcast (Thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu podcast) để gửi podcast của bạn tới Amazon Music.

Amazon sẽ cần xác minh rằng bạn sở hữu podcast của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm địa chỉ email vào nguồn cấp dữ liệu RSS của mình.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi gửi podcast, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Amazon theo địa chỉ podcasters@amazon.com.

Thêm danh sách Amazon Music vào hồ sơ Spotify for Podcasters

Sau khi podcast của bạn xuất hiện trên Amazon Music, bạn có thể thêm đường liên kết vào hồ sơ Spotify for Podcasters của mình:

  1. Từ trang tổng quan về podcast trên Amazon Music, hãy chọn nút chia sẻ bên cạnh ảnh bìa để sao chép URL podcast.
  2. Chuyển đến phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast của Spotify for Podcasters.
  3. Dán URL Amazon Music của bạn vào phần Amazon Music rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ.
Bài viết này có hữu ích không?