Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Nhận tin nhắn thoại

Cung cấp cho người nghe tùy chọn gửi tin nhắn thoại cho bạn qua nút Nhắn tin trên trang công khai của podcast trên Spotify for Podcasters.

Các tin nhắn ở chế độ riêng tư và chỉ bạn mới có thể nghe được, nhưng bạn có thể thêm tin nhắn yêu thích vào các tập để mọi người cùng nghe.

Bật tin nhắn thoại

 1. Chuyển đến phần cài đặt podcast trên web.
 2. Cuộn xuống phần Trang web.
 3. Chuyển nút Tin nhắn thoại sang trạng thái bật để hiển thị nút Nhắn tin trên trang công khai của podcast hoặc sang trạng thái tắt để gỡ nút này.
 4. Nhấp vào Lưu ở đầu trang.

Nghe tin nhắn thoại

Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn biết khi có người nghe gửi cho bạn tin nhắn thoại.

Cách tìm tin nhắn thoại:

 1. Chuyển đến công cụ tạo tập. Trên web, hãy nhấp vào Tập mới rồi chọn Thu âm hoặc chỉnh sửa. Trên ứng dụng di động, hãy chuyển đến phần Công cụ rồi nhấn vào nút +.
 2. Chọn Tin nhắn.

Đối với mỗi tin nhắn thoại, bạn có thể:

 • Nghe tin nhắn
 • Thêm tin nhắn vào tập
 • Xóa hoặc tải tin nhắn xuống qua biểu tượng 3 dấu chấm

Chọn Chia sẻ đường liên kết tin nhắn thoại để nhận đường liên kết trực tiếp mà người nghe có thể sử dụng để gửi tin nhắn cho bạn.

Đường liên kết tin nhắn thoại trong phần mô tả tập

Cách thêm đường liên kết vào tất cả các phần mô tả tập, nơi người nghe có thể để lại tin nhắn thoại cho bạn:

 1. Chuyển đến phần cài đặt podcast trên web.
 2. Tìm nút Thêm đường liên kết tin nhắn thoại trong phần mô tả tập bên dưới trường Nội dung mô tả.
 3. Chuyển nút này sang trạng thái bật để đưa đường liên kết vào nội dung mô tả tập.
 4. Nhấp vào Lưu ở đầu trang.

Lưu ý: Để thêm đường liên kết vào một vài tập được chọn, hãy chỉnh sửa phần mô tả tập của bạn theo cách thủ công.

Bài viết này có hữu ích không?