Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Đọc và phê duyệt bình luận

Khuyến khích người nghe viết bình luận về tập của bạn, cũng như tạo mối quan hệ đầy ý nghĩa với người hâm mộ trên Spotify bằng cách thích và trả lời những bình luận mà bạn yêu thích.

Lưu ý: Người nghe chỉ có thể nhìn thấy và viết bình luận trên ứng dụng di động Spotify.

Đọc bình luận

Đăng nhập vào Spotify for Podcasters rồi chuyển đến phần Bình luận. Một dấu chấm màu tím sẽ cho biết rằng bạn có bình luận mới để đọc.

Nếu bạn dùng ứng dụng di động Spotify for Podcasters, chúng tôi sẽ thông báo khi bạn nhận được bình luận mới. Chúng tôi cũng sẽ gửi email tóm tắt vào thứ Năm hằng tuần.

Phê duyệt bình luận

Bạn đã làm việc chăm chỉ để xây dựng cộng đồng trên Spotify. Đó là lý do chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát phần bình luận để bạn có thể chọn các bình luận để phản ánh bản thân bạn và khán giả của bạn.

Hãy xem lại và đăng tải bình luận trong phần "Cần xem lại" để bình luận xuất hiện trên Spotify. Chúng tôi đang nỗ lực tự động đăng tải những bình luận đáp ứng nguyên tắc nội dung của Spotify.

Để phê duyệt bình luận, hãy chuyển đến phần Cần xem xét.

  • Biểu tượng phê duyệt để phê duyệt bình luận
  • Biểu tượng thích để thích bình luận
  • Trả lời để phản hồi

Bình luận mà bạn thích hoặc trả lời cũng được phê duyệt và xuất hiện trên trang giới thiệu tập trong ứng dụng di động Spotify.

Chúng tôi xếp hạng bình luận trên trang giới thiệu tập của bạn dựa vào nhiều yếu tố như cảm quan, mức độ gần đây và việc liệu có ai thích hoặc trả lời bình luận đó hay không. Bạn không thể sắp xếp lại các bình luận theo cách thủ công, nhưng hành động thích và trả lời bình luận có thể góp phần điều chỉnh phần bình luận.

Lý do bạn nên tương tác với bình luận

Khi thích và trả lời bình luận, bạn đang góp phần xây dựng cộng đồng người hâm mộ trên Spotify và khiến người nghe cảm thấy rằng bạn quan tâm đến ý kiến họ đưa ra.

Chúng tôi thông báo cho người nghe khi bạn thích hoặc trả lời bình luận của họ.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể trả lời mỗi bình luận một lần và người nghe không thể phản hồi câu trả lời của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?