Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Thêm điểm chèn quảng cáo vào tập của bạn

Nếu sử dụng quảng cáo của Spotify for Podcasters, bạn có thể thêm điểm chèn quảng cáo vào tập.

Trên web:

Tải tệp cho tập lên Spotify for Podcasters, bạn có thể sử dụng công cụ chèn quảng cáo dạng sóng của chúng tôi để đặt điểm chèn quảng cáo trong tập.

  1. Nhấp vào Tập mới rồi Chọn tệp.
  2. Tải tệp chứa tập của bạn lên.
  3. Sau khi tải tệp chứa tập lên xong, hãy nhấp vào Chèn quảng cáo trên trang Lựa chọn đối với tập.

Bạn có thể thêm tối đa 5 điểm chèn quảng cáo mỗi tập. Bạn có thể định cấu hình để phát tối đa 5 quảng cáo mỗi điểm chèn.

Cách chỉnh sửa điểm chèn quảng cáo trong các tập hiện có:

  1. Nhấp vào tập rồi chuyển đến Kiếm tiền
  2. Tìm Chèn quảng cáo rồi nhấp vào Chèn quảng cáo.

Số lượng điểm chèn quảng cáo

Số lượng điểm chèn quảng cáo bạn thêm vào một tập sẽ bằng với số lần tối đa quảng cáo có thể phát. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quảng cáo sẽ luôn phát với số lần tối đa, vì việc phân phối quảng cáo còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng và nhu cầu của nhà quảng cáo đối với khán giả của bạn.

Điểm chèn quảng cáo không phát?

  • Spotify hiện hỗ trợ phân phối quảng cáo thông qua các ứng dụng của chúng tôi dành cho máy tính, iOS và Android. Nếu người nghe đang nghe qua các ứng dụng Spotify khác (ví dụ: trình phát trên web, loa thông minh, ô tô hoặc TV), thì quảng cáo sẽ không phát.
  • Spotify hiện hỗ trợ phân phối quảng cáo khi thiết bị của người nghe kết nối với Internet. Người nghe sẽ không nghe thấy quảng cáo trên Spotify nếu họ dùng ứng dụng ở chế độ ngoại tuyến hoặc ngắt kết nối Internet trên thiết bị của họ.
  • Nếu điểm chèn quảng cáo của bạn được chèn vào trong 10 giây đầu tiên của một tập, thì quảng cáo có thể không phát. Bạn nên đặt điểm chèn quảng cáo sau 10 giây đầu tiên của tập.
Bài viết này có hữu ích không?