Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Định dạng phần ghi chú chương trình

Podcast được lưu trữ trên Spotify

Dùng công cụ chỉnh sửa văn bản đa dạng thức trong Spotify for Podcasters để tạo nội dung mô tả tập (hay còn gọi là phần ghi chú chương trình) vừa ý.

Trên trang Lựa chọn đối với tập, bạn có thể dùng công cụ chỉnh sửa văn bản đa dạng thức để thêm:

  • Chữ in đậm
  • Chữ in nghiêng
  • Danh sách đánh ký tự đầu dòng
  • Danh sách đánh số
  • Đường liên kết

Hoặc nhấn vào Chuyển sang HTML để tự mình viết các thẻ.

Podcast được lưu trữ trên nền tảng khác

Bạn có thể định dạng phần ghi chú chương trình bằng cách dùng bất kỳ thẻ nào dưới đây trong nguồn cấp dữ liệu RSS.

Định dạng

HTML ví dụ

Đường liên kết
Lưu ý: Chúng tôi chỉ hỗ trợ đường liên kết https (không hỗ trợ http)

<a href="https://podcasters.spotify.com/">trang web của chúng tôi</a>

Tiêu đề

<h1>Tiêu đề 1</h1>
<h2>Tiêu đề 2</h2>

Danh sách không có thứ tự (bao gồm cả danh sách lồng nhau)

<ul>
<li>Mục 1 trong danh sách đánh ký tự đầu dòng</li>
<li>Mục 2 trong danh sách đánh ký tự đầu dòng</li>
</ul>

Danh sách có thứ tự (bao gồm cả danh sách lồng nhau)

<ol>
<li>Mục 1 trong danh sách đánh số</li>
<li>Mục 2 trong danh sách đánh số</li>
</ol>

Đoạn văn bản

<p>Đoạn 1</p>
<p>Đoạn 2</p>

Ngắt dòng

<br>

Lưu ý: Chúng tôi gửi văn bản đã định dạng bằng HTML của bạn đúng chính xác như cách văn bản đó xuất hiện trên các nền tảng nghe khác. Hầu hết mọi nền tảng đều hỗ trợ định dạng bằng HTML, nhưng hãy lưu ý rằng nội dung mô tả tập của bạn có thể trông khác trên các nền tảng khác.

Bài viết này có hữu ích không?