Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Tạo tập Âm nhạc + Trò chuyện

Bắt đầu từ tháng 6, công cụ này sẽ không còn trên các phiên bản Spotify for Podcasters dành cho web và thiết bị di động. Đọc thêm tại đây.

Thêm bài hát từ danh mục gồm hơn 100 triệu bản nhạc của Spotify cùng với các phân đoạn trò chuyện vào tập của bạn.

Trên web:

 1. Nhấp vào New Episode (Tập mới) rồi chọn Record or edit (Thu âm hoặc chỉnh sửa).
 2. Chọn Nhạc.
 3. Tìm bài hát trong thư viện của Spotify hoặc nhấp vào Liên kết với Spotify để duyệt xem các danh sách phát của bạn.
 4. Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh các bài hát bạn muốn thêm vào tập hoặc kéo bài hát vào công cụ tạo tập.
 5. Thêm phân đoạn trò chuyện từ các thẻ Thư viện hoặc Thu âm.
 6. Kéo và thả để sắp xếp lại thứ tự các bài hát và phân đoạn trò chuyện. Nhấp vào Lưu thay đổi khi bạn làm xong.
  Lưu ý: Bạn không thể phát hành các tập chỉ có bài hát.
 7. Thêm tiêu đề, nội dung mô tả và ngày phát hành cho tập.
 8. Đảm bảo rằng tập đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi rồi nhấp vào Gửi tập để xem xét.

Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động:

 1. Chuyển đến phần Công cụ rồi nhấn vào nút .
 2. Chọn Nhạc.
 3. Tìm bài hát trong thư viện của Spotify hoặc nhấn vào Kết nối với Spotify để duyệt xem các danh sách phát của bạn.
 4. Nhấn vào biểu tượng + bên cạnh các bài hát bạn muốn thêm vào tập.
 5. Để thêm phân đoạn trò chuyện vào tập, hãy nhấn vào . Kéo và thả để sắp xếp lại thứ tự các bài hát và phân đoạn trò chuyện. Nhấn vào Phát hành khi bạn làm xong.
  Lưu ý: Bạn không thể phát hành các tập chỉ có bài hát.
 6. Thêm tiêu đề và nội dung mô tả cho tập.
 7. Đảm bảo rằng tập đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi rồi nhấn vào Gửi tập để xem xét.

Bạn không thấy thẻ Nhạc?

Nhà sáng tạo có thể dùng tính năng Âm nhạc + Trò chuyện tại các quốc gia và khu vực sau:

Châu lục

Quốc gia hoặc khu vực

Châu Á

Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines

Châu Âu

Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh

Bắc Mỹ

Canada, Mexico, Puerto Rico, Hoa Kỳ

Châu Đại Dương

Úc, New Zealand

Nam Mỹ

Argentina, Brazil, Chile, Colombia

Trạng thái xem xét

Chúng tôi xét duyệt các tập Âm nhạc + Trò chuyện trước khi chúng xuất hiện trên Spotify. Bạn có thể kiểm tra trạng thái xét duyệt của tập Âm nhạc + Trò chuyện trên trang thông tin chi tiết về tập.

 • Đang xem xét: Nhóm của chúng tôi đang xem xét tập của bạn để đảm bảo rằng tập đó tuân thủ Điều khoản dịch vụ, nguyên tắc tạo tập và nguyên tắc kiếm tiền từ tập của chúng tôi, nếu có.
 • Đã phát hành: Tập của bạn đã được phê duyệt và đã xuất hiện trên Spotify.
 • Bị từ chối: Tập của bạn đã bị từ chối và trở lại trạng thái bản nháp. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email nêu rõ lý do từ chối tập. Bạn có thể điều chỉnh tập từ trang thông tin chi tiết về tập rồi gửi lại để chúng tôi xem xét.

Câu hỏi thường gặp

Bài viết này có hữu ích không?