Bạn không tìm thấy thứ mà bạn đang tìm kiếm?

Số liệu phân tích quảng cáo

Chuyển đến thẻ Số liệu phân tích rồi nhấn vào Quảng cáo để xem hiệu suất của quảng cáo trong các tập.

Lưu ý: Thẻ này chỉ xuất hiện khi bạn đã kích hoạt quảng cáo.

Bạn có thể xem dữ liệu về:

  • Lượt hiển thị quảng cáo: Một lượt hiển thị sẽ được tính mỗi lần quảng cáo phát ở một trong các tập của bạn. Bạn có thể xem dữ liệu từ ngày 04/01/2022.
  • Thu nhập ước tính: Số tiền ước tính bạn kiếm được dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo bạn đã tích lũy. Con số này có thể không thể hiện khoản tiền bạn thực nhận qua Stripe hoặc Spotify Payouts.

Có thể mất đến 2 ngày để dữ liệu hằng ngày cập nhật trên cả 2 biểu đồ này.

Biến động

Bạn có thể nhận thấy rằng cả lượt hiển thị và thu nhập biến động theo thời gian. Nguyên nhân có thể là do một số yếu tố.

Các nhà sáng tạo đang dùng quảng cáo cần lưu ý rằng những loại quảng cáo này sẽ chỉ phát khi có nhu cầu quảng cáo đối với chương trình của bạn. Nhu cầu này được xác định theo mức độ sẵn sàng của nhà quảng cáo và thông tin nhân khẩu học của những người nghe họ hướng đến. Do đó, số lượt hiển thị quảng cáo không được đảm bảo và có thể không phát ở mỗi lượt nghe hoặc cho tất cả người nghe.

Bài viết này có hữu ích không?