Hey! Looks like you're offline. We've made sure you can still read some of our articles!

AirPlay

Với AirPlay, bạn có thể dùng iPhone, iPod touch, iPad hoặc Mac để phát Spotify trên loa tương thích với Apple TV, AirPlay hoặc máy Mac khác.

Bắt đầu

Đối với: OS X Moutain Lion 10.8 trở lên

 1. Kết nối máy tính của bạn với cùng mạng WiFi như thiết bị bạn muốn phát.
 2. Nhấp vào biểu tượng AirPlay trên menu, và lựa chọn thiết bị của bạn.
 3. Phát một bài hát trên Spotify. Bài hát sẽ phát qua thiết bị bạn đã chọn.
 1. Kết nối iPhone với cùng mạng WiFi như thiết bị AirPlay của bạn.
 2. Phát một bài hát, và chạm vào thanh Đang Phát .
 3. Chạm vào Các Thiết bị Khả dụng ở cuối màn hình.
 4. Chạm vào Thêm Thiết bị, và lựa chọn thiết bị AirPlay của bạn.

Bạn cần hỗ trợ?

Nếu AirPlay không hoạt động, hãy kiểm tra để đảm bảo:

 • Tất cả các thiết bị phải sử dụng cùng mạng WiFi.
 • Tất cả các thiết bị đã cập nhật đầy đủ.
 • @SpotifyStatus. Chúng tôi đăng bài viết về các sự cố hệ thống tại đây.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau các bước kiểm tra này, bạn có thể làm như sau: 

 • Khởi động lại ứng dụng Spotify. 
 • Đóng bất kỳ ứng dụng nào khác bạn không sử dụng. 
 • Khởi động lại thiết bị của bạn. 
 • Khởi động lại WiFi của bạn. 
 • Nếu có thể, hãy thử một kết nối WiFi khác. 

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố bổ sung trên thiết bị hoặc kết nối WiFi của bạn. Xem các trang hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ / nhà sản xuất để được trợ giúp. 

Bạn cũng có thể thử các biện pháp thay thế để phát Spotify trên các thiết bị khác:

Cập nhật lần cuối 01 Tháng Tám, 2018