LG

Bạn có thể phát nhạc yêu thích trên Spotify qua LG TV bằng ứng dụng điện thoại Spotify hoặc điều khiển từ xa LG TV.

Bắt đầu

Dành cho: Model 2016 và mới hơn của LG TV.

Với điều khiển từ xa LG 

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển LG TV, sau đó chọn LG Content Store từ trình mở tab.
  2. Chọn Premium từ thanh tab bên phải để tìm Spotify.
  3. Chọn để cài đặt.
  4. Mở ứng dụng và chọn ĐĂNG NHẬP hoặc ĐĂNG KÝ để bắt đầu nghe.

Với ứng dụng Spotify

Dùng Spotify Connect để phát từ ứng dụng trên di động, máy tính bảng hoặc máy tính:

  1. Đảm bảo thiết bị của bạn được kết nối cùng mạng WiFi với LG TV và mở Spotify.
  2. Phát một bài hát và nhấn Thiết bị Khả dụng (di động) hoặc nhấp vào   (máy tính).
  3. Chọn LG TV từ bộ chọn thiết bị và bắt đầu nghe.

Hãy xem thêm các cách để phát Spotify trên TV.  

Bạn cần giúp đỡ?

Để nhận được trợ giúp cài đặt và khắc phục sự cố, hãy xem trang hỗ trợ LG TV.

Xem các bài viết khác trên trang hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp về tài khoản Spotify và đăng kýnghe offline hoặc nếu bạn không thể phát nhạc.

Lần cập nhật gần đây nhất: 19 Tháng Chín, 2018